Projekt mentoringowy „Szkoła Mentorów Oświaty” proponowany przez Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR to sześciodniowe warsztaty skoncentrowane na wdrażaniu mentoringu, jako wciąż mało znanej formy rozwoju, do szkół i innych placówek oświatowych. Jego celem jest wykorzystanie potencjału nauczycieli doświadczonych, którzy mając dodatkową satysfakcję z pracy mogliby „prowadzić” osoby mniej doświadczone w zawodzie (inni członkowie grona pedagogicznego) w procesie doskonalenia swojego warsztatu nauczycielskiego. Kluczowym zasobem jest w tym projekcie życiowe doświadczenie Mentorów (nauczycieli z dużym stażem) w ułatwianiu poznawania tajników zawodu (też sytuacji trudnych, pułapek) Mentees, czyli nauczycielom młodszym stażem.

Projekt stanowi więc ścieżkę uzupełniającą praktyczne kształcenie nauczycieli na drodze awansu zawodowego, a także pomoc w procesie realnego doskonalenia umiejętności pracy w zawodzie. Wspiera też faktyczne podnoszenie jakości pracy i satysfakcji z niej.

Projekt wynika z rozpoznania potrzeb edukacyjnych w zakresie mentoringu i kierowany jest do:

 • dyrektorów szkół zaangażowanych w proces budowania jakości swojej placówki
  i działań jej pracowników

 • opiekunów staży nauczycielskich

 • nauczycieli liderów – chętnych do wdrażania innowacji w pracy i zainteresowanych rozwojem zawodowym

 • nauczycieli funkcyjnych – zarządzających zespołami przedmiotowymi, wychowawczymi oraz pełniących inne funkcje merytoryczne lub organizacyjne

 • innych nauczycieli, których interesują nowe drogi uczenia siebie i innych, nowe drogi rozwoju, szukających satysfakcjonujących form pracy i współpracy z innymi, posiadających pasje i tych, dla których jakość w pracy jest ważnym jej aspektem.

Wychodzimy z założenia, że o sukcesie w dydaktyce decydują nie tylko nowoczesne narzędzia pracy (tablice multimedialne, e-podręczniki, nośniki informatyczne) czy funkcjonalna infrastruktura, ale może przede wszystkim nowatorskie metody pracy i wciąż doskonalona organizacja pracy nauczyciela. Bez nowoczesnych i wciąż podnoszonych kompetencji personalnych, wysokiej jakości narzędzia dydaktyczne stają się jedynie efektownymi „gadżetami”.

Obecny system doskonalenia zawodowego wiele zmienił, jednak wdrażanie założeń reformy w tym względzie, zbyt często ma charakter życzeniowy. System szkoleń w placówkach oświatowych metodologicznie i merytorycznie odbiega „in minus” od szkoleń oferowanych w przedsiębiorstwach, a przecież szkoła ma być kadrowym zapleczem dla rynku pracy.

Nasza propozycja uzupełnia metody szkoleniowe w zakresie nauczania metodyki pracy nauczyciela nad sobą i innymi członkami zespołu dydaktycznego, wzmacnia kompetencje osobiste, dydaktyczne i wychowawcze, poznanie kultury i organizacji pracy w systemie edukacji i w danej placówce oświatowej.

Jest to pierwszy projekt mentoringu w oświacie.

W pierwszej, trwającej właśnie edycji, bierze udział dziewięciu dyrektorów i nauczycieli krakowskich szkół publicznych. W programie Szkoły przepracowywane są następujące zagadnienia:

 • idea mentoringu,

 • zastosowanie mentoringu w szkole,

 • wdrażanie procesów mentoringowych przez dyrektorów w placówce,

 • praktyka prowadzenia mentoriali,

 • zakłócenia procesu,

 • różne obszary pracy nauczyciela,

 • budowanie autorytetu Mentora.

Oto przykładowe obszary do pracy nauczyciela-mentora w szkole: wprowadzanie do zawodu, pierwsze wychowawstwo, przejmowanie funkcji w szkole, „wchodzenie” w kulturę organizacyjną szkoły itd. A Mentorami mogą się poczuć nie tylko nauczyciele przed emeryturą, ale też z mniejszym stażem, jednak na tyle doświadczeni, żeby móc dzielić się dobrymi praktykami z młodszymi członkami grona pedagogicznego.

Całość zajęć prowadzona jest maksymalnie praktycznie. Prowadzącymi zajęcia Szkoły Mentorów Oświaty są doświadczeni wieloletni mentorzy i trenerzy (w tym trenerzy międzynarodowi), jednocześnie w różny sposób powiązani z oświatą, więc znający realia funkcjonowania polskich szkół.

Obecnie odbyły się już cztery z sześciu dni pierwszej edycji SMO. Po tych dniach mamy udokumentowane w ankietach bardzo wysokie oceny od wszystkich naszych uczestników (w większości kategorii średnia ocen 5.0 w skali od 1 do 5, w kilku kategoriach średnia 4.9).

Zainteresowanych udziałem w kolejnej edycji zapraszamy już teraz do zgłaszania się: biuro@promentor.pl. Chętnie odpowiemy na wszystkie pytania.

Piotr Wiroński

lider projektu SMO, mentor PROMENTORA, trener biznesu z certyfikatem MATRIK, nauczyciel z wieloletnim stażem

Piotr Wiroński
Wiceprezes Stowarzyszenia at Promentor
Trener szkoleniowy od 1997 roku, posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Z wykształcenia: polonista (doktor językoznawstwa po UJ). Z doświadczenia zawodowego: trener, mentor, pedagog, organizator wydarzeń rozwojowych. Absolwent pierwszej w Polsce Szkoły Mentorów. Mentoringiem zajmuje się od roku 2008. Prowadzi kontraktowane mentoriale indywidualne w obszarze kompetencji zawodowych.