Oferta dla odbiorców indywidualnych

 

Dlaczego warto?

Ponieważ zamiast szukać własnych ścieżek, możesz pójść tymi, którymi Twój Mentor już doszedł do sukcesu!

 

Oferta

INDYWIDUALNE PROCESY MENTORINGOWE

Świadczone przez członków Stowarzyszenia.

Nasi członkowie prowadzą indywidualne mentoriale dla prywatnych osób. Jeżeli chcesz rozwinąć określone kompetencje, rozwinąć swój potencjał, zgłębić wiedzę i zdobyć umiejętności w konkretnej dziedzinie, wybierz mentora z naszej listy odpowiadającego Twoim oczekiwaniom. Jeśli czujesz, że potrzebujesz innej formy pracy i doskonalenia niż szkolenia grupowe i coaching, to najprawdopodobniej mentoring jest dla Ciebie właśnie tą formą.

Proces współpracy zawsze rozpoczyna się od określenia indywidualnych potrzeb i celów Mentee oraz weryfikacji wiedzy i doświadczenia zawodowego potencjalnego Mentora / Mentorów w celu dopasowania kompetencyjnego oraz „osobowościowego” pary Mentor – Mentee.

 

Mentorzy pracują w oparciu o praktyczne doświadczenie w obszarze, z którego poprowadzą indywidualny proces mentoringowy. Robią to z pasją, odpowiedzialnością za mentee (osobę prowadzoną w procesie), w oparciu o mocne relacje między obiema stronami procesu. Ważna podkreślenia w tym procesie jest specyficzna opieka osobista (cura personalis) polegająca na poszukiwaniu przez mentora możliwości wspierania mentee w realizacji jego celów także poza strukturą spotkań w ramach procesu.

Oferta

MIĘDZYNARODOWY KURS MENTORINGU

Dlaczego warto? Ponieważ know – how Twojej organizacji jest na tyle cennym zasobem, że powinno zostać w Twojej firmie, a nie służyć konkurencji lub marnować się na emeryturze Twojego kluczowego pracownika…

Kurs obejmuje:

  • podstawy mentoringu (mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu, cele i założenia, różnorodność form mentoringu),
  • zasady tworzenia par Mentor-Mentee,
  • standardy procesu mentoringu,
  • przygotowanie procesu mentoringowego,
  • postawę Mentora i narzędzia jego pracy,
  • osobisty standard Mentora.