Oferta dla biznesu

 

Zapraszamy do kontaktu korporacje i firmy niezależnie od branży i ilości zatrudnianych pracowników.

Doświadczenie Członków SM PROMENTOR obejmuje realizację projektów dla firm produkcyjnych, handlowych, finansowych, instytucji publicznych zarówno polskich jak i zagranicznych.

Prowadzimy projekty  w języku polskim i angielskim.

Proponujemy Państwu:

Oferta dla biznesu

SZKOLENIA WARSZTATOWE DLA MENTORÓW WEWNĘTRZNYCH

przygotowujące mentorów „in spe” do pełnienia tej roli w macierzystych organizacjach.

Jako Stowarzyszenie doświadczonych mentorów w różnych zakresach kompetencji chętnie przygotujemy Państwa pracowników do roli mentorów jak i mentee (tych, którzy będą uczyć się w procesie mentoringowycm). Jesteśmy gotowi przygotować zindywidualizowaną koncepcję programu mentoringowego w firmie a także poprowadzić szkolenia dla przyszłych mentorów z metodyki pracy i narzędzi w mentoringu.

Szkolenie obejmuje:

 • podstawy filozofii mentoringu i zasady prowadzenia procesów mentoringowych,
 • praktyczne poznanie kluczowych narzędzi mentora,
 • ćwiczenia praktyczne z prowadzenia spotkań mentoringowych,
 • najlepsze praktyki pracy mentora.

W  szkoleniach wykorzystujemy badanie zachowań wg metodyki Extended DISC – „Ja jako Mentor”.

Oferta dla biznesu

WARSZTATY I DORADZTWO WDRAŻANIA MENTORINGU W FIRMACH

Obejmujące budowanie i praktyczne wdrażanie kultury mentoringowej w organizacjach.

W celu podnoszenia jakości pracy oraz relacji w procesie skutecznego rozwoju proponujemy mentoring, jako nieodkrytą jeszcze w Polsce formę doskonalenia zawodowego w połączeniu z budowaniem zaufania między stronami procesu mentoringowego. Mentoring jest uniwersalną formą rozwoju wiedzy i umiejętności, niezależnie, czy mentor pomaga wdrażać się nowemu pracownikowi w zadania i obowiązki, czy pracuje nad rozwojem jego potencjału, czy przygotowuje go do sukcesji określonych stanowisk.

Nasze warsztaty i wsparcie doradcze obejmują:

 • analizę obszarów i sposobów wykorzystania mentoringu jako metody rozwoju pracowników oraz wyłaniania i kształtowania talentów,
 • zasady doboru par: Mentor – Mentee,
 • metody motywowania mentorów i mentee,
 • zaplanowanie i realizację zadań wspierających skuteczność procesu m.in. efektywna koordynacja procesem w firmie,
 • rolę i odpowiedzialność osoby koordynującej całość,
 • koncepcje pomiaru jakości procesu,
 • aspekty formalne,
 • dokumentację procesu.
Oferta dla biznesu

SZKOLENIA / WARSZTATY DLA INTERESARIUSZY PROCESÓW MENTORINGOWYCH

W firmach, organizacjach i instytucjach publicznych, np. pracowników działu HR, HRBP, Przełożonych Mentee w organizacji. 

Szkolenia i warsztaty obejmują:

 • zagadnienia metodyki mentoringu,
 • sposoby i procedury wspierania procesów mentoringowych,
 • rozumienie kluczowych czynników sukcesu,
 • rolę poszczególnych interesariuszy i ich zadania.

Do szkoleń i warsztatów dołączamy specyficzne zagadnienia wynikające z rozpoznanych potrzeb danej firmy, organizacji, czy instytucji.

Oferta dla biznesu

MIĘDZYNARODOWY KURS MENTORINGU

Wersja zamknięta – dedykowany osobom z dużym doświadczeniem zawodowym pragnącym dzielić się swoja wiedzą i praktycznymi dokonaniami z „młodszymi” Koleżankami i Kolegami.

Dlaczego warto? Ponieważ know – how Twojej organizacji jest na tyle cennym zasobem, że powinno zostać w Twojej firmie, a nie służyć konkurencji lub marnować się na emeryturze Twojego kluczowego pracownika…

Kurs obejmuje:

 • podstawy mentoringu (mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu, cele i założenia, różnorodność form mentoringu),
 • zasady tworzenia par Mentor-Mentee,
 • standardy procesu mentoringu,
 • przygotowanie procesu mentoringowego,
 • postawę Mentora i narzędzia jego pracy,
 • osobisty standard Mentora.
Oferta dla biznesu

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENTORÓW – PROMENTOR

Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR oferuje unikalny sposób praktycznego poznania mentoringu i zaprasza do udziału w pierwszej w Polsce MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE MENTORÓW PROMENTOR.

Program i metodyka Szkoły uzyskały akredytację renomowanej światowej organizacji – Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii.

PROJEKT KIERUJEMY DO:

 • osób pełniących rolę mentorów i pragnących doskonalić swój warsztat mentorski
  przyszłych mentorów
 • osób wspierających wdrażanie kultury mentoringowej w organizacjach
 • specjalistów różnych branż i zawodów, którzy myślą o przekazywaniu swojego doświadczenia innym
 • menadżerów chcących rozwijać młodszych w zawodzie
 • trenerów i coachów chcących poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje
 • wszystkich zainteresowanych mentoringiem

Czas trwania, zakres i termin są każdorazowo dopasowywane do celów i oczekiwań klienta.

 Chcesz wdrożyć mentoring w swojej organizacji?