CZŁONKOWIE

MAGDALENA ADAMCZYK – ZIĘBA

Specjalizacje zawodowe:

 • trener biznesu
 • certyfikowany konsultant HR

Mentoring:

 • przygotowanie i prowadzenie szkoleń,
 • rozwój trenerski,
 • doradztwo HR,
 • realizacja projektów AC, DC od projektowania po  udzielanie feedbacków.

MONIKA BIENIEK

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

JADWIGA BRZOZOWSKA

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 • budowanie marki i rozwój firmy
 • treningi przedsiębiorczości
 • techniki negocjacji
 • budowanie i zarządzanie zespołem
 • organizacja eventów
 • promocja wystawiennicza
 • szkolenia i doradztwo dla branży horeca

GRZEGORZ DOBEK

Specjalizacje zawodowe:

 • menedżer zarządzania
 • menedżer sprzedaży

Mentoring:

 • Sprzedaż ubezpieczeń na życie
 • Rekrutacja i wdrażanie osób do zespołów sprzedażowych
 • Prowadzenie multiagencji ubezpieczeniowej
 • Proces sprzedaży
 • Prowadzenie firmy sprzedażowej
 • Budowa sieci sprzedaży bezpośredniej
 • Samorozwój i rozwój własnych kompetencji
 •  Prowadzenie szkoleń i warsztatów

Nina GEORGIEW – BRZEZIŃSKA 

Specjalizacje zawodowe:

 • manager,
 • trener,
 • mentor,
 • coach,
 • doradca HR

Mentoring:

zarządzanie zespołem

 • budowanie misji wizji organizacji
 • szkolenie menedżerskie
 • umiejętności liderskie
 • zarządzanie procesami w organizacji
 • efektywne budowanie relacji
 • Zarządzanie zmianą
 • Profesjonalna obsługa klienta

 

Iwona Gierłach

Specjalizacje zawodowe:

 • coach,
 • menedżer

Mentoring:

 • Zarządzanie w biznesie,
 • Kompetencje menedżerskie,
 • Budowanie biznesu opartego na wartościach z uwzględnieniem „troski o siebie”.
 • Planowanie kariery i ścieżki zawodowej,
 • Rozwój własny – zawodowy i osobisty,
 • Komunikacja, przedsiębiorczość i efektywność,
 • Wyznaczanie i osiąganie celów,
 • Budowanie, motywowanie i zarządzanie  zespołem pracowników.

JULIA GÓRECKA

Specjalizacje zawodowe:

 • właściciel firmy eventowej

Mentoring:

 • wolontariat pracowniczy,
 • wydarzenia dla klientów związane z CSR,
 • CSR w strategii firmy,
 • organizacja eventów, szkoleń, konferencji – od  momentu zapytania od klienta po końcowe rozliczenie.

ANNA HEJDA

Specjalizacje zawodowe:

 • Międzynarodowa Trenerka Zarządzania

Mentoring:

 • Projektowanie i prowadzenie szkoleń, szczególnie szkolenia dla urzędników różnych szczebli, nauczycieli, bibliotekarzy, trenerów;
 • Prowadzenie małej firmy szkoleniowo-konsultingowej;
 • Facylitowanie i moderowanie pracy grup – zagadnienia związane z procesem grupowym;
 • Zarządzanie zespołami ekspertów/konsultantów pracujących nad projektami
 • Gotowanie i organizowanie przyjęć, rocznic, jubileuszy, świąt.

KATARZYNA HNAT

Specjalizacje zawodowe:

 • dziennikarz
 • trener

Mentoring:

 • dziennikarstwo radiowe
 • wystąpienia publiczne, praca nad głosem i wizerunkiem,
 • współpraca z mediami

Dominika JAROSZ

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

Alicja KAPCIA

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

AGNIESZKA KAUCZYŃSKA

Specjalizacje zawodowe:

 • menedżer
 • konsultant

Mentoring:

 • Budowanie strategii sprzedażowo-marketingowych
 • Tworzenie planów finansowych
 • Rozwój firmy – ja jako manager
 • Sprzedaż w oparciu o budowanie relacji
 • Negocjacje

Bartłomiej KOCUREK

Specjalizacje zawodowe:

 • dyrektor placówki oświatowej

Mentoring:

CELINA KOSZANY

Specjalizacje zawodowe:

 • marketer
 • psycholog biznesu
 • specjalista ds zarządzania i rozwoju osobistego

Mentoring:

 • Marketing
 • Zarządzanie zespołem i organizacją
 •  Psychologia biznesu
 • Zarządzanie karierą i rozwojem osobistym

MARCIN KRUKAR

Specjalizacje zawodowe:

 • trener

Mentoring:

 • Kompetencje trenerskie
 • Zarządzanie rozwojem w organizacji
 • Projektowanie szkoleń efektywnych biznesowo
 • Kompetencje menedżerskie
 • Obsługa klienta
 • Negocjacje

Bernadeta LECHOWICZ -NOGAJ  

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

MAŁGORZATA MACHNIEWICZ

Specjalizacje zawodowe:

 • Założycielka firmy szkoleniowej Vene oraz marki Akademia Twórczego Trenera.

Mentoring:

 • Zarządzanie zespołem
 • Praktyczna Psychologia Biznesu
 • Wdrażanie mentoringu w organizacjach
 • Uczenie innych
 • Procesy HRowe – rekrutacja, kompetencje, talenty…

Anna MAJEWSKA

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

ANNA MATUSZEK

Specjalizacje zawodowe:

 • edukator

Mentoring:

 • Tworzenie wizerunku osobistego i zawodowego
 • Metodologia szkoleń, w tym  dydaktyka mentoringu
 • Język  w mowie i w piśmie jako narzędzie pracy
 • Relacje  w działalności zawodowej

MAGDALENA MAZUR

Specjalizacje zawodowe:

 • dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie

Mentoring:

 • Organizacja pracy
 • Współpraca w zespole
 • Jakość w edukacji

Sławomir MŁYNARCZYK

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

Mariusz MORYCZ

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

Renata MUSZYŃSKA 

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

DARIUSZ PIERZAK

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 • Otwarcie i rozwój własnego biznesu
 • Controlling finansowy i rachunkowość zarządcza w firmie
 • Finansowanie działalności – pozyskiwanie, optymalizacja
 • Komunikacja finansowa z interesariuszami firmy
 • Coaching finansowy
 • Optymalizacja kosztowa i finansowa w firmie
 • Rozwój kompetencji przedsiębiorczych

SYLWESTER PIETRZYK

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 • szkolenia
 • kierowanie zespołem
 • zarządzanie wiedzą w organizacji
 • rozwój osobisty

Sabina POLAK-TOKARZ

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

Magdalena PORADZKA

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

KRZYSZTOF PRYSTUPA

Specjalizacje zawodowe:

 • właściciel firmy szkoleniowej

Mentoring:

 • Wystąpienia publiczne
 • Komunikacja werbalna
 • Zarządzanie zmianą osobistą
 • Kreatywność

JANUSZ PRZYBYŁOWICZ

Specjalizacje zawodowe:

 • menedżer logistyki

Mentoring:

 • zarządzanie w biznesie,
 • przywództwo w zespole,
 • motywowanie zespołu,
 • praca zespołowa.

RENATA ROLECKA

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 • rozwój osobisty
 • planowanie kariery
 • zmiana w karierze zawodowej: awans, reorganizacja, restrukturyzacja
 • rozwój umiejętności menadżerskich
 • rekrutacja i wdrażanie nowych pracowników
 • komunikacja i poprawa relacji w zespole

SZYMON ROLECKI

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

Paweł Rybak 

Specjalizacje zawodowe:

 • praktyk NLP,
 • pedagog,
 • trener,
 • aktor krakowskiego teatru KTO

Mentoring:

 

HANNA SIKORA 

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

JAGODA SOBCZAK-KOWALAK 

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

ALEKSANDRA STANKOVIĆ

Specjalizacje zawodowe:

 • trener i konsultant z międzynarodowym certyfikatem

Mentoring:

 • rozwój kompetencji menadżerskich, przywództwo i kształtowanie postawy lidera, budowanie efektywnych zespołów pracowniczych, kierowanie i motywowanie, komunikacja wewnętrzna, refleksja i decyzyjność menadżera,
 • doradztwo organizacyjne, wsparcie w procesie planowania i wdrażania zmian,
  zarządzanie wiekiem i wiedzą, wdrażanie procesów mentoringowych, zarządzanie przez wartości,
 • kompetencje interpersonalne i podnoszące efektywność osobistą, opracowanie strategii własnego rozwoju, planowanie rozwoju zawodowego i przedsiębiorczość.

MAŁGORZATA 

SZMIGIELSKA 

Specjalizacje zawodowe:

 • przedsiębiorca

Mentoring:

 

JOANNA TOR-GAZDA

Specjalizacje zawodowe:

 • projektant ubioru,
 • doradca wizerunku.

Mentoring:

 • styl
 • duchowość
 • rozwój osobisty

TOMASZ JAN WAŃSKI

Specjalizacje zawodowe:

 • menedżer,
 • trener biznesu

Mentoring:

 • ja menedżer – spójne połączenie kilku wymiarów: wymagań twardego biznesu, rozwijania ludzi, bycia życzliwym i wymagającym liderem zespołów, budowania własnej wartości i siły,
 • nowe wyzwania w rozwoju zawodowym – awans, zmiana roli/ branży, zmiana kraju, …,
 • rozwiązywanie problemów w życiu zawodowym – konflikty, kryzysy, restrukturyzacje, rekrutacja / zwalnianie i inne,
 • wdrażanie strategii menedżerskich: Zarządzanie przez Cele, Assessment/Development Centre, oceny okresowe, programy rozwojowe i podobne,
 • oferuję uczniowi/mentee wiedzę i doświadczenie nt. mądrego, rozwijającego zarządzania podwładnymi, budowania strategii, rozwiązywania problemów i dylematów menedżerskich, budowania biznesu opartego na wartościach, łączeniu pracy z życiem osobistym w obszarze zarówno wartości jak i codziennej praktyki,
 • moją ofertę wspierają cechy osobowościowe i postawa: życzliwość i  dyskrecja, zainteresowanie uczniem i uważna obecność,  wspieranie bez wyręczania, inspirowanie bez wskazywania, kierunkowanie bez wymuszania, szacunek dla wyborów ucznia i oczekiwanie konsekwentnego działania.

PIOTR WIROŃSKI

Specjalizacje zawodowe:

 • Międzynarodowy Trener Zarządzania

Mentoring:

 • trenerstwo – projektowanie i prowadzenie szkoleń, wchodzenie na rynek szkoleniowy,
 • organizacja przedsięwzięć typu: zjazdy, turnieje, konkursy, spotkania rozwojowe,
 • tworzenie i zarządzanie dokumentacją wewnętrzną: protokoły, uchwały, regulaminy,
 • praca z językiem – skuteczne tworzenie tekstów w różnych obszarach języka pisanego (artykuły, oferty, zaproszenia),
 • mentoring z mentoringu – jak stać się mentorem, jak prowadzić mentoriale.

DAWID WIŚNIEWSKI 

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

Piotr Wojturski

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring:

 

EMILIA WOŁOWIEC-KORECKA

Specjalizacje zawodowe:

 • manager projektów badawczych,
 • profesor Politechniki Łódzkiej

Mentoring:

 • Realizacja projektów badawczych w obszarach inżynieryjno-technicznych.
 • Pozyskiwanie projektów badawczych w obszarach inżynieryjno-technicznych.
 • Kształcenie i rozwój kadr naukowo-dydaktycznych.

URSZULA ZIEMIAŃCZYK  

Specjalizacje zawodowe:

Mentoring: