Wstąp do nas

Dlaczego warto? Ponieważ PROMENTOR to Stowarzyszenie aktywnie rozwijające swoich członków!

Jesteśmy mocno nastawieni na rozwój członków. Przyjęliśmy złożenie, że każdy z nas chce coś wziąć ze Stowarzyszenia i powinien coś mu dać. Ta zdrowa i uczciwa zasada powoduje, że dzielimy się w ramach Stowarzyszenia swoją wiedzą, doświadczeniem i narzędziami mentoringowymi. W praktyce organizujemy Zjazdy, na których za każdym razem ktoś inny z członków „daje” od siebie to, czym może się podzielić z resztą, a inni „biorą” przydatną im wiedzę, umiejętności i materiały. Posiadamy też „Kopalnię wiedzy” – archiwum wiedzy i narzędzi z zakresu mentoringu, dostępne tylko dla członków i wciąż poszerzane o nowe treści. Oprócz tego nastawiamy się na mocną promocję członków – mentorów z ich biogramami i ofertą dla klientów indywidualnych, organizacji, instytucji i firm.

 

PROCEDURA KANDYDATA
do Stowarzyszenia Mentorów „PROMENTOR”

Etap 1 – złożenie dokumentów

Kandydat do Stowarzyszenia składa na ręce Zarządu lub jednego z jego członków następujące dokumenty w formie papierowej i elektronicznej:

 1. Zawodowe CV ze szczególnym uwzględnieniem doświadczenia w zakresie mentoringu lub/i projektów rozwoju ludzi w dowolnym z obszarów funkcjonowania społecznego (biznes, nauka i oświata, administracja, działalność społeczna itp.)
 2. Wypełnioną ankietę, której treść i wygląd dołączone są do Procedury
 3. Rekomendacje od dwóch członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 4. Opinię od jednej osoby, która była przez Kandydata bądź prowadzona w procesie mentoringowym (mentorialu), bądź w inny sposób systematycznie rozwijana.
 5. Oświadczenie własne o niekaralności, którego treść i wygląd dołączone są do Procedury
 6. Deklarację przystąpienia do Stowarzyszenia, której treść i wygląd dołączone są do Procedury
 7. Uzupełnioną formatkę do wizytówek, której treść i wygląd dołączone są do Procedury
 8. Zdjęcie o rozdzielczości 800 x 800 lub 1200 x 1200 (na stronę Stowarzyszenia).
Icon
Formatka do uzupełnienia wizytówek
Icon
Ankieta dla kandydatów do PROMENTORa
Icon
Deklaracja członkowska - wzór
Icon
Oświadczenie o niekaralności - wzór
  POWYŻSZE DOKUMENTY WYŚLIJ  NA ADRES biuro@promentor.pl

  Etap 2 – informacja dla członków

  Po stwierdzeniu przez Zarząd kompletnej dokumentacji Kandydata, informacja o chęci przystąpienia do Stowarzyszenia przesłana zostaje elektronicznie wszystkim członkom Stowarzyszenia wraz z całością dokumentacji opisanej w pkt. 1 celem zapoznania się z Kandydatem i możliwością wyrażenia opinii.

  Etap 3 – uchwała Zarządu

  Po upływie minimum 7 dni od przesłania informacji członkom o Kandydacie, Zarząd, biorąc pod uwagę opinie członków, podejmuje uchwałę przyjmującą Kandydata na członka stażystę lub odrzucającą jego Kandydaturę. W przypadku odrzucenia Kandydatury, Zarząd zobligowany jest udzielić wyczerpującej informacji zwrotnej Kandydatowi w związku z podjętą decyzją.

  Etap 4 – dokonanie wpłaty składek

  W przypadku uchwały przyjmującej Kandydata do Stowarzyszenia Kandydat otrzymuje status członka stażysty i rozpoczyna swoje członkostwo w Stowarzyszeniu (w tym półroczny okres stażowy) z dniem dokonania wpłaty składki wpisowej do Stowarzyszenia wraz z pierwszą członkowską składką miesięczną.

  PORADNIK DLA NOWYCH CZŁONKÓW

  Jeśli dostałeś od nas maila z danymi dostępowymi i nie wiesz jak się zalogować lub jak skonfigurować pocztę kliknij w poniższy link. Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik krok po kroku.

  Chcesz zostać Członkiem Stowarzyszenia? Przygotuj dokumenty i wyślij do nas: biuro@promentor.pl