Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR

MIĘDZYNARODOWY KURS MENTORINGU PROMENTOR posiadający autoryzację wydaną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii (Rejestr: Walled Garden, code D321-03).

To pierwszy tego typu kurs w Polsce dedykowany mentoringowi, który posiada autoryzację ILM. Stwierdza ona, że kurs Promentora spełnia wszystkie standardy ILM zarówno merytoryczne w zakresie mentoringu jak i organizacyjne w zakresie sposobu prowadzenia i uczenia.

 

Kurs Mentoringu PROMENTOR

 • Kurs Mentoringu PROMENTOR jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych w biznesie i organizacjach.
 • Przygotowywanie do funkcji Mentora w relacjach indywidualnych, grupowych oraz ramach organizacji
 • Podczas kursu omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste Mentorów i przyszłych Mentorów
 • Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu.
 • Kurs Mentoringu otwiera drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych osób w obowiązki zawodowe czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego.

Do kogo skierowany jest  Kurs  Mentoringu?

 • do osób na stanowiskach zarządczych i kierowniczych, posiadających wiedzę, umiejętności i życiowe doświadczenie, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą
  z pracownikami będącymi na początku drogi zawodowej
 • do pracowników działów personalnych firm, którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych w swojej firmie lub organizacji.
 • do właścicieli firm myślących o sukcesji w firmie i potrzebie przekazania know-how zaufanej osobie lub o systemowym wdrażaniu nowych ludzi do pracy i do zawodu
 • do trenerów i coachów, którzy z racji swojego zawodu mają doświadczenia w rozwoju innych, a chcieliby poznać kolejną formę pracy skierowaną na podnoszenie kompetencji innych
 • do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju, dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem, którzy są już nieformalnymi Mentorami dla kogoś, ale chcieliby dowiedzieć się, jak świadomie i w sposób zorganizowany rozwijać innych poprzez mentoring

Program Kursu:

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych obejmujących 24 godziny zajęć. Prowadzony jest w 100% warsztatowo z wykorzystaniem wielu metod szkoleniowych.

Tematyka Kursu

 • mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
 • cele i założenia mentoringu
 • obszary mentoringu – co można rozwijać tą formą pracy
 • różnorodność form mentoringu: formalny – nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – okazjonalny.
 • zawiązywanie kontraktów mentoringowych – jak znaleźć sobie Mentora, jak zachęcić do bycia Mentee?
 • tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
 • standardy procesu mentoringu
 • przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, treści, plan pracy
 • narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
 • czynniki determinujące sukces programów mentoringowych standard mentora
  wg PROMENTOR – cechy, motywacja do pracy, budowanie autorytetu
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)

Terminy i miejsca Międzynarodowego Kursu Mentoringu:   

KRAKÓW:

17 – 19 maja 2024 r.
(piątek – niedziela)

WARSZAWA:

24 – 26 maja 2024 r.
(piątek – niedziela)

WARSZAWA:

21 – 23 czerwca 2024 r.
(piątek – niedziela)

Zgłoszenia na Kurs dokonywane są poprzez informację mailową na adres: biuro@promentor.pl oraz dokonanie wpłaty w wysokości 2900 zł. brutto na konto Stowarzyszenia numer: 16-1600-1462-1803-1552-1000-0001
Zaksięgowanie wpłaty na koncie SMP jest warunkiem zatwierdzenia rezerwacji.

Rekomendacje uczestniczek I edycji Międzynarodowego Kursu Mentoringu Promentor.

Zachęcamy do zapoznania się.  

Kadra Kursu:

Kurs Mentorinu PROMENTOR prowadzony jest przez doświadczonych Mentorów, praktyków – ludzi, którzy pracując z wieloma osobami w procesach mentoringowych skutecznie pomagali im wdrażać się do zawodu, rozwijać, budować swoją karierę. I mają na to dowody! Prowadzący Kurs to jednocześnie praktycy nauczania – wieloletni trenerzy lub coachowie, dla których rozwój innych, metody i narzędzia pracy to zawodowa a jednocześnie prawdziwa przyjemność.

Każdą edycję poprowadzi jeden z trenerów Kadry:

ALEKSANDRA STANKOVIĆ

Konsultant i Trenera Zarządzania. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK oraz Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense. Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK. Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Z wykształcenia – pedagog i doradca personalny.

Od 2009 roku prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze, w tym mentoriale. Swoim Klientom pomaga budować wizję przyszłości, odkryć potencjał i wydobyć energię niezbędną do osiągnięcia celów.

Wspiera organizacje w procesie wdrażania zmian. Buduje wielofunkcyjne zespoły, pomaga im wykorzystywać naturalne role zespołowe i usuwać przeszkody mogące zagrażać realizacji celu.

Obszary, w których prowadzi mentoring: rozwój kompetencji menadżerskich, przywództwo i kształtowanie postawy lidera, budowanie efektywnych zespołów pracowniczych, kierowanie i motywowanie, komunikacja wewnętrzna, refleksja i decyzyjność menadżera, efektywność osobista, budowanie strategii własnego rozwoju.

Prywatnie: Kocha podróże, a Bałkany to jej druga ojczyzna.
Uwielbia pracę z ludźmi i uczenie się w grupie.

TOMASZ WAŃSKI

Jest człowiekiem z historią trzech zawodów: inżynier-szef projektów, menedżer w biznesie, trener-konsultant-coach-mentor.
W karierze zawodowej prowadził międzynarodowe projekty badawcze i wdrożeniowe, budowania linii biznesu, zarządzania operacyjnego, projekty fuzji i przejęć.

Jako trener-coach-mentor od 2002 roku wspiera budowanie strategii firm, rozwój menedżerów różnych szczebli, podnoszenie umiejętności osobistych pracowników w firmach i organizacjach. Pracuje z osobami zainteresowanymi własnym rozwojem w obszarze biznesowym, pragnącymi łączyć wymagania i twarde realia biznesu z wrażliwością na współpracowników.

Rozwijanie ludzi, budowanie na ich mocnych stronach i umiejętnościach, rozwijanie ich odpowiedzialności było zawsze TAO jego działalności menedżerskiej i coachingowo-mentorskiej.

Prywatnie jest zauroczony od wielu lat wędrówkami górskimi, przyrodą i krajobrazem gór, widokami, co kilka minut innymi.

PIOTR  WIROŃSKI

Doktor nauk humanistycznych. Posiada Certyfikat Mentora a także Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Przeprowadził ponad 7000 godzin szkoleniowych dla biznesu, oświaty, administracji. Prowadzi stałe zajęcia m. in. na Uniwersytecie Pedagogicznym i Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Od 2009 roku regularnie prowadzi programy mentoringowe w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych i wdrażania do zawodu. Twórca programów i narzędzi mentoringowych oraz publikacji dotyczących rozwoju potencjału. Współtwórca (członek założyciel) Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, obecny Wiceprezes.

Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, a także medalu za działalność samorządową.

Kurs organizuje Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR