Aleksandra Stanković

Imię i nazwisko
Aleksandra Stanković
Pracuję
Kraków
Dane kontaktowe

Konsultant i certyfikowany Trenera Zarządzania.
Jest absolwentką Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK, Polsko – angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych Instytutu Edukacji Społecznej oraz Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense.
Z wykształcenia – pedagog i doradca personalny.

Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju.

Od 2009 roku prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze.
Przeprowadza szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, administracji publicznej
oraz organizacji pozarządowych. Pomaga uczestnikom szkoleń tworzyć ich wizję przyszłości, odkryć potencjał i wydobyć energię niezbędną do osiągnięcia celów. Wspiera organizacje w procesie wdrażania zmian. Buduje wielofunkcyjne zespoły, a poprzez coaching zespołowy pomaga im wykorzystywać naturalne role zespołowe i usuwać przeszkody mogące zagrażać realizacji celu.

Jako certyfikowany Scrum Master (Certified ScrumMaster® – CSM Scrum Alliance) jest zwolenniczką zwinnego podejścia i metodyk Agile. Wspiera zrozumienie empirycznego rozwijania produktów i inicjuje działania zwiększające produktywność Zespołów Scrumowych oraz organizacji.Pomaga organizacjom zrozumieć Scruma oraz zasady i wartości zwinnego wytwarzania oprogramowania, identyfikuje potrzeby i facylituje pracę zespołów developerskich, wspiera ich samoorganizację,  promuje wielofunkcyjność.

Prywatnie: Kocha podróże, a Bałkany to jej druga ojczyzna. Uwielbia pracę z ludźmi i uczenie się w grupie.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

 • przeprowadzenie ponad 1300 godzin szkoleń, warsztatów, kursów zawodowych, indywidualnych sesji doradczych i mentoriali,
 • różnorodność świadczonych usług dopasowanych do Klienta: doradztwo, procesy mentoringowe,
  facylitacja i szkolenia,
  zróżnicowane metody i formy pracy: praca z refleksją, pytaniami i feedbackiem, coaching, mentoring, facylitacja i moderowanie pracy zespołów, warsztaty strategiczne,
 • wsparcie menagementu i pracowników w procesie wdrażania zmian,
 • zbudowanie i organizacja pracy kilku zespołów Scrumowych,
 • doświadczenie w pracy z osobami 50+,
 • zadowoleni i powracający Klienci,
 • wystąpienia na konferencjach,
 • ukończony proces międzynarodowej certyfikacji trenerskiej metodą portfolio,
 • współtworzenie Kodeksu Etyki Konsultanta Zarządzania,
 • kilkuletni wolontariat w Hospicjum Św. Łazarza w Krakowie.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

 • rozwój kompetencji menadżerskich, przywództwo i kształtowanie postawy lidera, budowanie efektywnych zespołów pracowniczych, kierowanie i motywowanie, komunikacja wewnętrzna, refleksja i decyzyjność menadżera,
 • doradztwo organizacyjne, wsparcie w procesie planowania i wdrażania zmian,
  zarządzanie wiekiem i wiedzą, wdrażanie procesów mentoringowych, zarządzanie przez wartości,
 • kompetencje interpersonalne i podnoszące efektywność osobistą, opracowanie strategii własnego rozwoju, planowanie rozwoju zawodowego i przedsiębiorczość.

 

Skontaktuj się z mentorem

8 + 5 =