MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENTORÓW - PROMENTOR

Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR oferuje unikalny sposób praktycznego poznania mentoringu i zaprasza do udziału w pierwszej w Polsce MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE MENTORÓW PROMENTOR.

Program i metodyka Szkoły uzyskały akredytację renomowanej światowej organizacji –  Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii.

PROJEKT KIERUJEMY DO:

 • osób pełniących rolę mentorów i pragnących doskonalić swój warsztat mentorski
 • przyszłych mentorów
 • osób wspierających wdrażanie kultury mentoringowej w organizacjach
 • specjalistów różnych branż i zawodów, którzy myślą o przekazywaniu swojego doświadczenia innym
 • menadżerów chcących rozwijać młodszych w zawodzie
 • trenerów i coachów chcących poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje
 • wszystkich zainteresowanych mentoringiem

 

SZKOŁA TO:

 • osiem dni aktywnego poznawania różnych aspektów mentoringu
 • praktyczna nauka kompetencji, technik i narzędzi mentorskich
 • przećwiczenie prowadzenia procesów mentoringowych jeden-na-jeden
 • poznanie doświadczeń z wdrażania programów mentoringowych w firmach i organizacjach
 • kontakt z doświadczonymi Mentorami

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOŁY:

Szkoła Mentorów składa się z czterech modułów:

 • MODUŁ I KONCEPCJA – wprowadza uczestników w kluczowe zagadnienia mentoringu,  przedstawia rolę i zadania obu stron w ramach procesu, daje możliwość rozpoznania możliwych obszarów swojej mentorskiej eksperckości i odpowiedzialności mentora, z pełnym rozumieniem tego czym jest mentoring, a czym nie jest
 • MODUŁ II KOMPETENCJE – to poznanie zasad nawiązania i rozpoczęcia procesu oraz budowanie kompetencji mentorskich: słuchania i słyszenia, dawania rady, zadawanie pytań i rozumienie emocji mentee; to możliwość poznania własnego, naturalnego stylu pracy w roli mentora, zasad uczenia dorosłych oraz okazja do praktykowania poznanych umiejętności
 • MODUŁ III PROCES – stanowi kompendium wiedzy o prowadzeniu procesów mentoringowych: uczy zasad ustalania kontraktu, daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych, omawia sprawę zbudowania i utrzymania motywacji obu stron, pokazuje wyzwania i pokusy stające przed mentorem i stwarza możliwość wypracowania sposobów radzenia sobie z nimi
 • MODUŁ IV WDROŻENIE – to wiedza i praca warsztatowa nad kanonami wdrożenia procesów mentoringowych w organizacjach, poznanie zasad i pułapek tego zadania, możliwość wypracowania zasad komunikacji i ewaluacji procesu oraz otrzymanie   rekomendacji wynikających z praktyki

 

PONADTO:

 • Zadaniem uczestników między sesjami będzie prowadzenie rzeczywistych sesji mentoringowych, a doświadczenia z tych sesji będą omawiane i analizowane podczas zajęć w ramach Szkoły.
 • Uczestnicy, w trakcie zajęć Szkoły, otrzymają wskazówki i rekomendacje od doświadczonych mentorów; poznają i będą stosować narzędzia samooceny i ciągłego doskonalenia w roli mentora.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLE MENTORÓW:

 • będziesz skutecznie pełnił rolę mentora dla Twoich podopiecznych
 • będziesz prowadził proces mentoringu tak, aby był dopasowany do osobowości i potrzeb podopiecznego
 • Twoi podopieczni otrzymają efektywnie przekazaną wiedzę i zbudują unikalne umiejętności
 • Twoi uczniowie będą potrafili samodzielnie kierować swoim rozwojem po zakończeniu procesu
 • będziesz pozytywnie postrzegany przez innych i zyskasz ambasadorów swojej osoby w organizacji i poza nią
 • uzyskasz unikalną nagrodę – radość i satysfakcję z rozwoju Twojego ucznia

DLACZEGO WARTO?

Jeśli wyżej podane korzyści jeszcze nie w pełni Cię przekonały to dodajmy:

 • PROMENTOR poddał się międzynarodowemu audytowi programu merytorycznego Szkoły, który z sukcesem zakończył,
 • trenerzy Szkoły są nie tylko specjalistami mentoringu, ale praktykami oraz entuzjastami tej metody rozwoju ludzi
 • szkolimy, bo chcemy się dzielić mentorsko naszą wiedzą i doświadczeniem – nam to sprawia przyjemność i jest podstawowym wyznacznikiem naszych działań.

Metody:

A W TYM

%

wykładów

%

zajęć warsztatowych

%

teorii

%

wniosków uczestników, refleksji, własnych przemyśleń

Terminy i miejsca Międzynarodowej Szkoły Mentorów:

Moduł 1 –  5-6 marca – moduł KONCEPCJA
Moduł 2 – 26-27 marca – moduł KOMPETENCJE
Moduł 3 – 23-24 kwietnia – moduł PROCES
Moduł 4 – 14-15 maja – moduł WDROŻENIE.

Zajęcia odbędą się w Krakowie.

 

JEŚLI JESTEŚ PRZEKONANY?

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA SZKOŁY MENTORÓW!

u

JEŚLI JESZCZE NIE JESTEŚ PRZEKONANY!

TYM BARDZIEJ ZAPRASZAMY! DAJ NAM SZANSĘ POKAZANIA CI NA CZYM POLEGA MENTORING!

DODATKOWE INFORMACJE:

Koordynator projektu: Tomasz Wański 
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: msm@promentor.pl

Zgłoszenia do udziału w Szkole prosimy kierować też poprzez formularz zgłoszeniowy.

6 + 6 =