MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENTORÓW (MSM)

Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR z ogromną przyjemnością zaprasza do udziału w pierwszej w Polsce Międzynarodowej Szkole Mentorów. Program wykorzystuje doświadczenie naukowe i badawcze Institute of Leadership & Management – ILM z Wielkiej Brytanii i prowadzone będzie w języku angielskim przez certyfikowanych trenerów brytyjskiej firmy AQR.

Jest to 5-dniowa szkoła interaktywna, połączona z praktyką mentorską uczestników.

Szkolenie jest wstępem do uzyskania certyfikacji wg standardów międzynarodowych (Level 5 / Level 7).

Zakres merytoryczny szkoły obejmuje:

 • Poznanie istoty i sensu mentoringu,
 • Szkolenie umiejętności mentorskich i wybranych umiejętności coachingowych,
 • Określanie gotowości organizacyjnej do mentoringu,
 • Poznanie zasad i procedur, które wspierają mentoring,
 • Przedstawienie sposobów realizacji celów biznesowych dzięki mentoringowi,
 • Prezentację różnych modeli i stylów uczenia się i preferencji w mentoringu,
 • Przedstawienie znaczenia wartości, przekonań, etyki w mentoringu i coachingu,
 • Zasady prowadzenia procesów 1-2-1 (modele, narzędzia, procesy, zasady, etyka),
 • Kluczowe metody wdrażania programów mentorskich w organizacji

Absolwenci Szkoły Mentorów:

 • Pozyskają wiedzę i umiejętności nt. budowania i prowadzenia procesów mentoringowych,
 • Nabędą umiejętności planowania, monitorowania i oceny skuteczności prowadzonych procesów (indywidualnych i  organizacyjnych),
 • Opanują sztukę krytycznej oceny własnych umiejętności i przyjmowanych postaw
 • Poznają narzędzia i metody do badania efektywności prowadzonych procesów

Najważniejsze korzyści z mentoringu dla organizacji / pracodawcy:

 • Zatrzymanie kluczowej wiedzy, dzięki jej fachowemu przekazaniu wskazanym pracownikom,
 • Wsparcie programów rozwoju talentów, poprzez tworzenie i realizację ścieżek kariery
 • Skuteczna adaptacja nowych pracowników
 • Zbudowanie wzmocnienie współpracy pomiędzy bardziej i mniej kompetentnymi pracownikami,
 • Zapewnienie wysokiej jakości pracy mentorów, poprzez prawidłowe prowadzenie procesów mentoringowych,
 • Budowanie zaangażowania pracowników (szczególnie 50+).

Metody:

A W TYM

%

wykładów

%

zajęć warsztatowych

%

teorii

%

wniosków uczestników, refleksji, własnych przemyśleń

Liczba uczestników

Terminy:

2-4 czerwca 2016 (pierwsza sesja)
30 czerwca -1 lipca (druga sesja)
w Warszawie lub Krakowie

Dodatkowe informacje:

Koordynator projektu: Tomasz Wański – Prezes Zarządu PROMENTOR
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: msm@promentor.pl
Zapytania można kierować również poprzez formularz kontaktowy.

 

8 + 15 =