O nas

Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub sami są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą poszukują narzędzi do pracy działając w zakresie rozwoju naukowego i edukacji.

Naszym celem jest budowanie nowych standardów mentoringu w Polsce, poszukiwanie nowych narzędzi do pracy mentora i tworzenie bazy wiedzy dla innych. Jesteśmy przekonani, że mentoring jest to taka relacja pomiędzy mistrzem a uczniem, która zmienia życie zarówno mentora jak i mentee, wnosząc nowe i świeże spojrzenie na wiele spraw tak zawodowych jak i życiowych. Rozumiemy więc mentoring z jednej strony jako pewną drogę, na którą mistrz i uczeń wchodzą dobrowolnie i zobowiązują się kroczyć nią razem pomagając sobie w trudnych chwilach, a z drugiej strony jako proces rozwoju, który doskonale może znaleźć zastosowanie w biznesie i różnego rodzaju organizacjach.

Osobiste zaangażowanie, pokora by się uczyć, gotowość by słuchać, odwaga by mówić rzeczy niewygodne, to wartości czasem już zapomniane w dzisiejszym zabieganym świecie. Powracamy do tych idei, pokazując ideę i precyzyjną metodykę że można starać się być coraz lepszym człowiekiem poprzez poświęcenie odrobiny swego czasu innym, uczenie tego jak osiągać cele i być szczęśliwym, spełnionym człowiekiem.

Dostrzeganie potencjału w innych ludziach, wiara w nich, umiejętność wypracowania partnerskich relacji, bycie przykładem dla młodszych czy mniej doświadczonych zawodowo to ogromne wyzwanie – wierzymy, że pójście w tym kierunku przyniesie pozytywne rezultaty dla nas samych jak i tych, którzy zechcą do nas dołączyć.

Wykorzystując potencjał Stowarzyszenia i naszych członków chcemy rozwijać ideę mentoringu w Polsce i stworzyć platformę myśli i wymiany doświadczeń z innymi instytucjami i organizacjami krajowymi i międzynarodowymi. Pragniemy grać aktywną rolę w doskonaleniu zawodowym mentorów, propagowaniu zasad etyki tej profesji oraz budowaniu bazy wiedzy z zakresu mentoringu.

Zapraszamy więc do współpracy ludzi, których interesuje ta forma rozwoju, którzy chcieli by dowiedzieć się o mentoringu więcej i promować go, by w rezultacie stać się dobrymi mentorami dla innych, wdrażać mentoring w organizacjach, budować bogatą bazę informacji dla innych i promować nasze cele, tak by idea mentoringu docierała do jak największej ilości osób w naszym kraju i poza jego granicami.