Oferta dla szkół i uczelni

Dlaczego warto?

Ponieważ wiedza to jedyny z zasobów, który mnoży się poprzez dzielenie – a my chcemy się dzielić!

 

Oferta

Dla szkół i uczelni

Zapraszamy do współpracy uczelnie oraz organizacje i instytucje działające na rzecz szeroko rozumianego rozwoju. Jesteśmy otwarci na współrealizację projektów rozwojowych dla Państwa studentów, klientów czy beneficjentów. Posiadamy przygotowane oferty studiów podyplomowych w zakresie mentoringu, których program oparty jest w całości na praktyce i naszym doświadczeniu w pracy z ludźmi.

Z kolei w ramach konferencji, seminariów, projektów rozwojowych oferujemy wystąpienia promujące mentoring jako formę rozwoju, a także mini-warsztaty. Jesteśmy gotowi też do współpracy z Państwem jako partner przy organizacji konferencji i projektów. Oczywiście, w razie potrzeby, możemy też wdrożyć program mentoringowy dedykowany Państwa uczelni czy instytucji, bądź przeprowadzić szkolenia z zakresu metodyki i narzędzi mentoringu.