Terminy i miejsca Międzynarodowego Kursu Mentoringu:   

WARSZAWA:

Termin podamy wkrótce

KRAKÓW:

15-17 lipca

Zgłoszenie dla

 

Pani / Pan

 

Dane zamawiającego:

 • Prosimy o wpłatę w wysokości 2400 zł. brutto na rachunek bankowy:

  Stowarzyszenie Mentorów Promentor
  ul. Krupnicza 38
  31-123 Kraków

  Bank Paribas
  16-1600-1462-1803-1552-1000-0001

  • Zaksięgowanie wpłaty na koncie SMP jest warunkiem zatwierdzenia udziału w kursie w wybranym terminie.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W przypadku odwołania kursu, wpłata będzie zwrócona uczestnikowi lub przesunięta na następny termin, zgodnie z pisemną dyspozycją uczestnika.
  • Uczestnik może w formie pisemnej zrezygnować z udziału w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W takim przypadku otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty.
 

Weryfikacja