Terminy i miejsca Międzynarodowego Kursu Mentoringu:   

KRAKÓW:

10-12 marca 2023

Zgłoszenie dla

 

Pani / Pan

 

Dane zamawiającego:

  • Prosimy o wpłatę w wysokości 2400 zł. brutto na rachunek bankowy: Stowarzyszenie Mentorów Promentor ul. Krupnicza 38 31-123 Kraków Bank Paribas 16-1600-1462-1803-1552-1000-0001 Zaksięgowanie wpłaty na koncie SMP jest warunkiem zatwierdzenia udziału w kursie w wybranym terminie. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W przypadku odwołania kursu, wpłata będzie zwrócona uczestnikowi lub przesunięta na następny termin, zgodnie z pisemną dyspozycją uczestnika. Uczestnik może w formie pisemnej zrezygnować z udziału w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W takim przypadku otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty.
 

Weryfikacja