Rusza pierwsza w Polsce Międzynarodowa Szkoła Mentorów. Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR, wspólnie z Partnerem z Wielkiej Brytanii oraz Institute of Leadership Management  (ILM), wprowadza w życie projekt rozwijania kompetencji mentorskich, zakończony międzynarodowym certyfikatem.

Międzynarodowa Szkoła Mentorów (MSM) to unikalny na polskim rynku program mający na celu przygotowanie mentorów do pracy według najlepszych światowych standardów. Jest skierowany do menedżerów, szefów działów HR, praktyków biznesu, mentorów, coachów, trenerów zewnętrznych i wewnętrznych, liderów zespołów w firmach, organizacjach oraz instytucjach edukacyjnych – specjalistów, dla których mentoring jest i może być narzędziem codziennej pracy.

–  Zachęcamy do udziału osoby, które chcą dzielić się doświadczeniem i wiedzą w swoich organizacjach, firmach – w miejscach, gdzie działają i pracują z innymi ludźmi. Program szkoły wykorzystuje doświadczenie naukowe i badawcze Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii, który prowadzi m.in. szkolenia i certyfikację mentorów w Europie, jak i na świecie.
Dla Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR jest to również doskonała okazja do wprowadzenia w życie określonych standardów w dziedzinie mentoringu –
wyjaśnia Tomasz Wański, prezes zarządu Stowarzyszenia PROMENTOR.

Szkolenie będzie organizowane przez PROMENTOR i firmę AQR  (Wielka Brytania). Program obejmuje m.in. poznanie zasad i procedur wspierających mentoring, ,szkolenie umiejętności mentorskich, coachingowych i menedżerskich oraz praktyczne ćwiczenie mentoringu. Zajęcia będą się składać z wykładów (20 %) oraz praktycznych warsztatów (80%) prowadzonych przez doświadczonego mentora z firmy AQR. Udział w Szkole Mentorów umożliwia ubieganie się o certyfikat mentora wg standardów międzynarodowych: Level 5 oraz Level 7.

Korzyści dla pracodawców to wykształcenie własnych mentorów, którzy zadbają o utrzymanie unikalnej wiedzy w firmie, będą wspierać programy rozwojowe talentów, sukcesorów, osób odpowiedzialnych za wyniki, a także inne innowacyjne rozwiązania. Korzyści indywidualne dla przyszłych i obecnych mentorów to m.in. rozwijanie wiedzy nt. budowania, planowania, prowadzenia i monitorowania projektów mentoringowych, a także badania ich efektywności – tłumaczy Agata Wąsowska, członek zarządu Stowarzyszenia PROMENTOR.

Szkolenie MSM PROMENTOR odbędzie się w dniach 2-4 czerwca (pierwsza sesja) i 30 czerwca-1 lipca (druga sesja), w Warszawie lub Krakowie. Liczba uczestników nie może przekroczyć 15 osób. Zajęcia będą odbywać się w języku angielskim – uczestnicy powinni wykazać się aktywną znajomością języka angielskiego. Szkolenie jest płatne.

Więcej szczegółów na temat MSM PROMENTOR

Łukasz Kański-Chmielewski