Osiem wskazówek jak znaleźć sobie mentora! Czy jesteś już gotowy na zmiany? Jaki masz plan na siebie?

Kiedy zaczynasz – otwierasz biznes, zmieniasz pracę, awansujesz – warto zadbać o wsparcie bardziej doświadczonej osoby! Jedną z form wsparcia, z jakiej możesz skorzystać jest znalezienie sobie mentora. Zwykle najtrudniejsze będą pierwsze miesiące. Szczególnie wtedy warto poprosić o wsparcie zaufanego fachowca, mistrza, mentora, który Cię poprowadzi. Proponujemy przyjrzeć się poniższym zasadom –  to osiem wskazówek jak znaleźć sobie mentora.

Po co wyważać otwarte drzwi?

Zadaj sobie poniższe pytania, a naprowadzą Cię one na cel – znalezienie skutecznego i zaufanego mentora dla Ciebie.

  1. Co chcesz osiągnąć dzięki mentoringowi?

Może chcesz nauczyć się konkretnego aspektu prowadzenia biznesu, np. jak wyrobić sobie markę w sieci, albo jak najskuteczniej dotrzeć do swoich klientów, albo jak osiągnąć najwyższą jakość obsługi klienta. Czy raczej – jakie wskaźniki biznesowe analizować? A może – jak przestać myśleć o firmie, kiedy masz wolne?

Musisz znać odpowiedź na pytanie o to, co chcesz osiągnąć, żeby ustalić pole ekspertyzy osób, które mogłyby być Twoimi mentorami i spośród których będziesz wybierał.

  1. Jakie sukcesy ma na koncie kandydat na Twojego mentora?

Jeżeli chcesz się nauczyć czegoś wartościowego, wybieraj spośród osób z dłuższym stażem, które utrzymały się na rynku i osiągnęły sukces, który Ci imponuje. Przypatrz się karierze tej osoby. Liczą się sukcesy, ale liczą się też porażki. Wiele mozna się nauczyć ze sposobu, w jaki Twój przyszły mentor z nich wybrnął.

  1. Co sprawia, że chciałbyś pracować z tą, a nie inną osobą?

Na ile rzeczywiście chciałbyś spotykać się z ta osobą i otwarcie z nią rozmawiać? Na ile budzi ona Twoją sympatię i zaufanie? Czy myślałbyś o tych spotkaniach, jako o czymś wartościowym, czy raczej jako o czymś przykrym jak przymusowe lekcje. Idealny mentor jest po prostu osobą, która zarówno podziwiasz i szanujesz, jak i lubisz. Osobą, która reprezentuje zbliżone do Twoich wartości.

  1. Czy kandydat na mentora będzie rozumiał swoją rolę? Czy był już kiedykolwiek mentorem?

Bycie mentorem oznacza podjęcie pewnego rodzaju zobowiązania. Idealnie jest, jeśli osoba, która której kandydaturę rozważasz, rozumie, na czym polega ta rola. Że nie jest to natychmiastowe zasypywanie mentee radami i rozwiązaniami. Mentoring to nie jest tylko doradztwo, wiąże się ono ze słuchaniem i zrozumieniem specyficznie Twoich problemów, które masz konkretnie Ty… Proces mentoringowy obejmuje wiele obszarów, wymaga wnikliwości i mądrości ze strony mentora. Zrozumienia, że nie jest to jednorazowe spotkanie, ale pewien proces dojrzewania mentee do nowego podejścia. Najlepiej szukać osób przeszkolonych do bycia mentorami, które wiedzą, co jest najważniejsze na danym etapie wprowadzania zmiany i są naprawdę pomocne z punktu widzenia ustalonych priorytetów.

  1. Jakie umiejętności w zakresie prowadzenia efektywnej rozmowy rozwojowej ma przyszły mentor?

Idealny mentor to osoba, która nie tracąc z oczu celu rozmowy i dobra swojego mentee słucha, dociera do sedna, inspiruje, diagnozuje głębsze zjawiska, dostarcza przykładów ze swojego doświadczenia, zachęca do tworzenia własnych rozwiązań, oferuje feedback, dostarcza wiedzę i potrafi zmotywować do podjęcia działania, zobowiązać do tego swojego klienta. Osoba, która zaledwie lubi opowiadać o swoich sukcesach i podkreślać swoja wyjątkowość nigdy nie będzie skutecznym mentorem, przy którym mentee naprawdę dokonuje skoku rozwojowego i nabiera pewności siebie w duchu niezależności.

  1. Czy będziesz chciał podejmować zobowiązania wobec tej osoby?

Proces mentoringowy zakłada podejmowanie zobowiązania przez mentee i jego realizowanie. Mentor dostarcza informacji zwrotnej z punktu widzenia założonego celu rozwojowego. Czy będziesz gotów, żeby poddać się ocenie tego mentora? Czy szanujesz go/ ją i ufasz mu/ jej na tyle?

  1. Jak oceniasz gotowość tej osoby do szanowania Ciebie i Twoich słabości, jej gotowość do wzmacniania Cię?

Jasne jest, że jako osoba, która uczy się, będziesz popełniał błędy. Jak oceniasz, czy kandydat na mentora /-rkę będzie zawsze wspieraćCię jako osobę? Czy nie ma zapędów manipulatorskich? Czy czujesz, że nie będzie w Tobie wzbudzać poczucia winy i poczucia wstydu? Czy jest Twoim sprzymierzeńcem na dobre i na złe?

  1. Czy ta osoba ma czas, energię i jest świadoma ram organizacyjnych procesu rozwojowego?

Mentor musi być dostępny dla swojego podopiecznego. Mentoring to proces rozciągnięty w czasie. Jest to zobowiązanie. Mentor uczy przede wszystkim poprzez swój własny przykład. Czy osoba, o której myślisz jest na tyle odpowiedzialna i można na będzie niej polegać, nawet kiedy upłynie już trochę czasu? Nawet wtedy, kiedy coś będzie szło nie tak?

Mentoring jest wspaniałą metodą rozwoju.

Stawia jednak spore wymagania obu stronom. Bazuje na otwartości, zaufaniu i poczucia zobowiązania z obu stron. Ze strony mentora mentoring wymaga przede wszystkim poważnego podejścia i kompetencji. Chodzi nie tylko o ekspertyzę w danej dziedzinie, doświadczenie własne w jej zakresie, ale i umiejętność dzielenia się wiedzą i odpowiednie, edukacyjne i empatyczne podejście do mentee.

Wybierz mentora świadomie!

Autorką tekstu jest Agnieszka Kaseja – coach, trener mentalny,  doświadczony trener biznesu, HR BP. Post pochodzi z bloga http://skutecznycoaching.pl/

Zapraszam po porady i inspiracje!

admin