Artykuł zatytułowany “Kompetencje i przymioty mentorskie” autorstwa prezesa naszego Stowarzyszenia Tomasza Wańskiego opublikował magazyn “Personel Plus” w swoim wrześniowym wydaniu. To tekst, z którego dowiecie się jakie cechy powinien mieć mentor, jak prowadzić procesy mentoringowe oraz  jakie narzędzia i metody warto wykorzystywać w mentoringu.  

ZROZUMIEĆ MENTORING

Rozważania o mentoringu często rozpoczyna się od przywołania mitu opowiadającego o Odysie, Telemachu i Mentorze. Wspomina się wtedy o specyfice zadania, jakie przekazał Odys Mentorowi – o nauczeniu Telemacha nie tylko sposobów rządzenia, lecz także pewnej filozofii, zasad, strony etycznej – zaczyna swój artykuł Tomasz Wański prezes Stowarzyszenia Mentorów Promentor.

Mentoring rozumiany jako relacja mistrz-uczeń, to droga która – jak twierdzi autor artykułu – na pewno dostarczy spodziewanych wyników biznesowych. Nie przyniesie ona jednak trwałych rezultatów bez mentora charakteryzującego się zarówno wymaganymi umiejętnościami, jak i przymiotami mądrości mentorskiej. Mentor jest swego rodzaju przewodnikiem mentee w świecie, który w jakimś aspekcie jest dla mentee nowy, nieznany – zaznacza Tomasz Wański.

W artykule autor przedstawia konieczne umiejętności i rozważa znaczenie przymiotów mentorskich, jak też prezentuje konkretne narzędzia i metody pracy. W dalszej części artykułu omawia kompetencje mentora, wymienia kluczowe zadania, podaje przykładowe pytania do sesji mentoringowej, a nawet dzieli się swoimi sprawdzonymi metodami. Nie stroni też od kłopotliwych pytań, mówi o odwadze mentora do mówienia rzeczy trudnych i pokusie uznania osobistego doświadczenia za podstawę pracy z mentee. Omawia również znane mechanizmy psychologiczne, które mogą powodować, iż mentor uzna odniesione sukcesy jako rezultat jedynie jego świadomego działania.

ZROZUMIEĆ SWOJĄ ROLĘ

Na koniec autor artykułu nakłania do autorefleksji oraz uświadamia, że nie ma drogi na skróty. Sukces w mentoringu, głęboki, długotrwały i wartościowy, jest niemożliwy do osiągnięcia bez reprezentowania przez mentora przedstawionych przymiotów. Jak stwierdza na łamach miesięcznika “Personel Plus” prezes Tomasz Wański – Mentor jest nie tylko opiekunem i przewodnikiem merytorycznej strony rozwoju mentee, lecz także – a może przede wszystkim – najwierniejszym kibicem i promotorem jego rozwoju w firmie, organizacji, czy szerzej mówiąc w otoczeniu/środowisku.

Więcej na ten temat przeczytacie w artykule “Kompetencje i przymioty mentorskie” we wrześniowym numerze miesięcznika Personel Plus  https://www.profinfo.pl/sklep/personel-plus,7378.html

Zachęcamy do lektury!

 

Katarzyna Hnat