Rusza Kurs Mentoringu PROMENTOR – inicjatywa skierowana do kadry kierowniczej i zarządzającej w firmach, organizacjach, właścicieli małych i średnich firm, menedżerów i specjalistów HR, trenerów, coachów i osób, które są zainteresowane mentoringiem.

Dlaczego warto się spotkać?
Wiele osób zadaje nam konkretne pytania dotyczące mentoringu m.in: jak wprowadzać tę formę przekazywania wiedzy pomiędzy pracownikami w firmie, szkole, organizacji samorządowej, stowarzyszeniu, fundacji ? Jak definiować cele mentoringowe, zarówno w formie współpracy indywidualnej mentor-mentee, jak i wewnątrz firmy lub organizacji? W jaki sposób rozwijać swoje kompetencje jako mentor? Jak praktycznie przygotować się do sesji mentoringowych ? Nasz kurs to  z jednej strony próba odpowiedzi na te i inne pytania, a z drugiej chęć podzielenia się wiedzą zdobytą w konkretnych  sytuacjach życiowych i zawodowych – wyjaśnia Piotr Wiroński, wiceprezes Stowarzyszenia PROMENTOR. 
Uczestnicy kursu zdobędą  konkretną, praktyczną wiedzę związaną z wprowadzeniem mentoringu w swoim miejscu pracy lub prowadząc inną aktywność zawodową.

Kurs Mentoringu PROMENTOR ma celu przygotowanie do pracy w charakterze mentora w relacjach indywidualnych, grupowych oraz ramach organizacji. W czasie zajęć omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste mentorów i przyszłych mentorów. Do kogo jest skierowany?

  • do kadry zarządzającej, osób na stanowiskach kierowniczych, posiadających wiedzę, umiejętności i życiowe doświadczenie, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą z pracownikami będącymi na początku drogi zawodowej
  • do pracowników działów personalnych firm, którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych w swojej firmie lub organizacji.
  • do właścicieli firm myślących o sukcesji w firmie i potrzebie przekazania know-how zaufanej osobie lub o systemowym wdrażaniu nowych ludzi do pracy i do zawodu, a może z czasem przejęcia zarządzania w firmie.
  • do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju, dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem, którzy są już nieformalnymi Mentorami dla kogoś, ale chcieliby uporządkować wiedzę w sensie praktycznym: zaplanować spotkania lub sesje mentoringowe, jak wyznaczyć cele, jak monitorować ich realiizację i efekty.

– Mamy nadzieję, że nasz Kurs Mentoringu otworzy drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych osób w obowiązki zawodowe czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego – dodaje Piotr Wiroński.

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych obejmujących 24 godziny zajęć. Prowadzony jest w formie praktycznych warsztatów, czyli “minimum teorii, maksimum praktyki”.


Zapraszamy również do kontaktu z Koordynatorem Projektu Kurs Mentoringu PROMENTOR:
Piotr Wiroński:  piotr.wironski@promentor.pl

Łukasz Kański-Chmielewski