Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR oferuje unikalny sposób praktycznego poznania mentoringu i zasad bycia profesjonalnym mentorem zapraszając do udziału w MIĘDZYNARODOWEJ SZKOLE MENTORÓW PROMENTOR.

Program i metodyka Szkoły uzyskały akredytację renomowanej światowej organizacji –  Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii. Warto dodać, że Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR zdobyło akredytację ILM dla swoich projektów jako pierwsza tego typu organizacja w Polsce.

PROJEKT KIERUJEMY DO:  

 • osób pełniących rolę mentorów i pragnących doskonalić swój warsztat mentorski
 • przyszłych mentorów
 • osób wspierających wdrażanie kultury mentoringowej w organizacjach
 • specjalistów różnych branż i zawodów, którzy myślą o przekazywaniu swojego doświadczenia innym
 • menadżerów chcących rozwijać młodszych w zawodzie
 • trenerów i coachów chcących poszerzyć swoje umiejętności i kompetencje
 • wszystkich zainteresowanych mentoringiem

SZKOŁA TO:

 • osiem dni aktywnego poznawania różnych aspektów mentoringu
 • praktyczna nauka kompetencji, technik i narzędzi mentorskich
 • przećwiczenie prowadzenia procesów mentoringowych jeden-na-jeden
 • poznanie doświadczeń z wdrażania programów mentoringowych w firmach i organizacjach
 • kontakt z doświadczonymi Mentorami

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOŁY:

Szkoła Mentorów składa się z czterech modułów:

 • MODUŁ I KONCEPCJA – wprowadza uczestników w kluczowe zagadnienia mentoringu,  przedstawia rolę i zadania obu stron w ramach procesu, daje możliwość rozpoznania możliwych obszarów swojej mentorskiej eksperckości i odpowiedzialności mentora, z pełnym rozumieniem tego czym jest mentoring, a czym nie jest
 • MODUŁ II KOMPETENCJE – to poznanie zasad nawiązania i rozpoczęcia procesu oraz budowanie kompetencji mentorskich: słuchania i słyszenia, dawania rady, zadawanie pytań i rozumienie emocji mentee; to możliwość poznania własnego, naturalnego stylu pracy w roli mentora, zasad uczenia dorosłych oraz okazja do praktykowania poznanych umiejętności
 • MODUŁ III PROCES – stanowi kompendium wiedzy o prowadzeniu procesów mentoringowych: uczy zasad ustalania kontraktu, daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych, omawia sprawę zbudowania i utrzymania motywacji obu stron, pokazuje wyzwania i pokusy stające przed mentorem i stwarza możliwość wypracowania sposobów radzenia sobie z nimi
 • MODUŁ IV WDROŻENIE – to wiedza i praca warsztatowa nad kanonami wdrożenia procesów mentoringowych w organizacjach, poznanie zasad i pułapek tego zadania, możliwość wypracowania zasad komunikacji i ewaluacji procesu oraz otrzymanie   rekomendacji wynikających z praktyki

WARTO WIEDZIEĆ:

 • Każdy moduł obejmuje 2 dni zajęć. Każdy dzień to efektywne 6 godzin pracy 
 • W ramach każdego modułu i wielu sesji zaplanowane są elementy wspierające uczenie się (sesje Q&A,  sesje autorefleksji, notowanie wniosków w dziennikach uczenia się) oraz działania ukierunkowane na weryfikację nabytych umiejętności (symulacje spotkań mentoringowych, testy, quizy, gry)
 • Każdy moduł kończy się zadaniem do wykonania przez uczestnika – praktykowaniem mentoringu
 • Moduły 2, 3, 4 rozpoczynają się omówieniem zrealizowanych zadań i autorefleksją uczestników, trener jest facilitatiorem i dzieli się doświadczeniem

REZULTATY SZKOŁY:

 • uczestnicy będą znać specyfikę mentoringu jako formy rozwoju osobistego
 • uczestnicy będą potrafili prowadzić procesy mentoringowe w roli mentora
 • uczestnicy będą potrafili wykorzystywać i rozwijać swoje kompetencje mentorskie
 • Uczestnicy będą potrafili świadomie używać narzędzi mentorskich
 • uczestniczy będą umieć organizacyjnie tworzyć i projektować procesy mentoringowe
 • uczestnicy poznają standardy przebiegu procesów mentoringowych oparte na dobrych praktykach
 • uczestnicy będą potrafili zaprojektować i zarządzać procesami mentoringowymi w organizacjach

DLACZEGO WARTO?

 • PROMENTOR poddał się międzynarodowemu audytowi programu merytorycznego Szkoły, który z sukcesem zakończył,
 • trenerzy Szkoły są nie tylko specjalistami mentoringu, ale praktykami oraz entuzjastami tej metody rozwoju ludzi,
 • szkolimy, bo chcemy się dzielić mentorsko naszą wiedzą i doświadczeniem – nam to sprawia przyjemność i jest podstawowym wyznacznikiem naszych działań.

TERMINY I MIEJSCA MIĘDZYNARODOWEJ SZKOŁY MENTORÓW:  

10–11 października 2020 – MODUŁ 1
24-25  października 20202 – MODUŁ 2
14-15  listopada 2020 – MODUŁ 3
5-6  grudnia 2020 – MODUŁ  4

Cena: 7100 zł.

Zajęcia odbędą się w Krakowie.

Koordynator projektu: Tomasz Wański, e-mail: tomasz.wanski@promentor.pl
W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt na adres: msm@promentor.pl

Zgłoszenia do udziału w Szkole prosimy kierować też poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny tutaj:https://www.promentor.pl/formularz-zgloszeniowy-na-miedzynarodowa-szkole-mentorow-promentor/

ZAPRASZAMY!

admin