„MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENTORÓW PROMENTOR”

KRAKÓW

Moduł 1 –  5-6 marca – moduł KONCEPCJA
Moduł 2 – 26-27 marca – moduł KOMPETENCJE
Moduł 3 – 23-24 kwietnia – moduł PROCES
Moduł 4 – 14-15 maja – moduł WDROŻENIE.
Zajęcia odbędą się W Krakowie.

Zgłoszenie dla

   

  Pani / Pan

   

  Dane zamawiającego:

  • Prosimy o wpłatę w wysokości 7100 zł. brutto na rachunek bankowy:

   Stowarzyszenie Mentorów Promentor
   ul. Krupnicza 38
   31-123 Kraków

   Bank Paribas
   16-1600-1462-1803-1552-1000-0001

   • Zaksięgowanie wpłaty na koncie SMP jest warunkiem zatwierdzenia udziału w kursie w wybranym terminie.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W przypadku odwołania kursu, wpłata będzie zwrócona uczestnikowi lub przesunięta na następny termin, zgodnie z pisemną dyspozycją uczestnika.
   • Uczestnik może w formie pisemnej zrezygnować z udziału w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W takim przypadku otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty.
   

  Weryfikacja