„MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENTORÓW PROMENTOR”

KRAKÓW

 MODUŁ 1 – 5 – 6 października
MODUŁ 2 – 26 – 27 października
MODUŁ 3 – 16 – 17 listopada
MODUŁ 4 – 30 listopada – 1 grudnia

Zgłoszenie dla

   

  Pani / Pan

   

  Dane zamawiającego:

  • Prosimy o wpłatę w wysokości 7100 zł. brutto na rachunek bankowy:

   Stowarzyszenie Mentorów Promentor
   ul. Krupnicza 38
   31-123 Kraków

   Bank ING
   93-1050-1445-1000-0090-3041-4743

   • Zaksięgowanie wpłaty na koncie SMP jest warunkiem zatwierdzenia udziału w kursie w wybranym terminie.
   • Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania kursu nie później niż na 7 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W przypadku odwołania kursu, wpłata będzie zwrócona uczestnikowi lub przesunięta na następny termin, zgodnie z pisemną dyspozycją uczestnika.
   • Uczestnik może w formie pisemnej zrezygnować z udziału w kursie nie później niż na 14 dni przed planowanym dniem rozpoczęcia. W takim przypadku otrzyma zwrot całej wpłaconej kwoty.
   

  Weryfikacja