Ruszają pierwsze w Krakowie studia mentoringowe!

Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR oraz Wyższa Szkoła Europejska w Krakowie zapraszają na pierwsze w Krakowie podyplomowe studia mentoringowe w roku akademickim 2017/2018 . Program został przygotowany przez kadrę SM PROMENTOR i obejmuje dwa semestry, z łączną liczbą 208 godzin. Zaplanowano 12 zjazdów, a zajęcia będą się odbywać w systemie weekendowym po 7 godzin od listopada 2017 do maja 2018. Na początek czerwca zaplanowano seminarium podyplomowe. Jest to pierwsza taka inicjatywa edukacyjna w Krakowie i jedna z nielicznych w Polsce.

 – Studia są skierowane do osób, które chcą poznać metody i sposoby jak dzielić się swoją wiedzą, doświadczeniem i zostać profesjonalnym mentorem. Uczestnicy poznają zarówno teoretyczne, jak praktyczne zagadnienia  z mentoringu, i będą mogli je stosować w swoim życiu zawodowym. PROMENTOR jest opiekunem merytorycznym studiów, a zajęcia poprowadzą doświadczeni mentorzy z naszego Stowarzyszenia – wyjaśnia Krzysztof Prystupa z PROMENTORA.

W trakcie studiów uczestnicy zdobędą kompetencje konieczne w pełnieniu roli Mentora, poznają i przećwiczą narzędzia i metodykę pracy Mentora, nauczą się przeprowadzać diagnozę indywidualnych potrzeb i predyspozycji Mentee (ucznia), a także odkryją różnice pomiędzy mentoringiem, treningiem, konsultingiem a coachingiem. Przeprowadzą również kilka realnych spotkań mentoringowych.

Na zakończenie słuchacze otrzymają Dyplom WSE i SM Promentor, będą mogli wziąć udział w 3 bezpłatnych sesjach mentoringowich z wybranym mentorem SM Promentor, otrzymają zaproszenie do udziału w w części merytorycznej Zjazdu SM Promentor (warsztaty rozwojowe) oraz rekomendacje upoważniające do wstąpienia w szeregi SM Promentor.

Więcej informacji oraz pełny program studiów znajdują się na stronie https://www.promentor.pl/studia-podyplomowe/
Informacje można uzyskać również na stronie WSE Kraków: http://www.wse.krakow.pl/pl/

Rekrutacja na studia rozpocznie się od 5 czerwca 2017 r., a zakończy się 30 września 2017 r.
Po tym terminie rekrutacja będzie się odbywać w ramach wolnych miejsc.

Pierwsze zajęcia odbędą się 4-5 listopada 2017 r. 

Z uwagi na warsztatowy charakter zajęć, dysponujemy tylko 15 miejscami!
Podstawą przyjęcia na studia podyplomowe jest złożenie dokumentów rekrutacyjnych oraz wniesienie wymaganych opłat.
Opłata za 2 pełne semestry wynosi 8500 zł brutto.

Zgłoszenia: wszelkie pytania lub zgłoszenia należy kierować na adres: biuro@promentor.pl

 

 

 

 

Łukasz Kański-Chmielewski