Rośnie zainteresowanie mentoringiem w środowisku HR– mówił po Spotkaniu Biznesowym pn: “HR Business Partnering – wspólna droga na szczyt” prezes Stowarzyszenia Promentor Tomasz Wański, jeden z prelegentów wydarzenia jakie zorganizowała firma Pro Global Services w dniach 25-26 kwietnia w Warszawie. Spotkanie okazało się być doskonałą platformą do rozmów i wymiany doświadczeń wszystkich zainteresowanych rozwojem osobistym siebie oraz swoich pracowników. 

Zainteresowanie mentoringiem w branży HR jest coraz większe. Podczas spotkania przedstawiono różne studia przypadków z obszaru działania i odpowiedzialności HR Biznes Partnerów. Grupa ekspertów, praktyków otwartych na wiedzę i wymianę informacji oraz nieformalna atmosfera sprzyjały wymianie doświadczeń i czerpaniu inspiracji od siebie nawzajem.

Uczestnicy mieli okazję zapoznać się z konkretnymi rozwiązaniami oraz narzędziami do budowania zaangażowania i rozwijania ludzi w organizacjach z różnych branż. Wszystko wskazuje na to, że rośnie zainteresowanie mentoringiem w środowisku HR, a sama metoda rozwoju oparta na relacji mistrz-uczeń staje się coraz bardziej popularna. Godny uwagi jest fakt, że wystąpienie  prezesa Stowarzyszenia Mentorów Promentor Tomasza Wańskiego cieszyło się sporym zainteresowaniem. Prezes Wański przedstawił wyniki badania MENTORING W PRAKTYCE – 2016, które przeprowadziło nasze Stowarzyszenie. 

Przypomnijmy, w badaniu udział wzięli przedstawiciele 165 organizacji działających na terenie Polski, w tym 43 reprezentujące obszar zarządzania zasobami ludzkimi oraz 86 reprezentujących inne obszary biznesowe. Wśród respondentów znalazły się firmy polskie oraz międzynarodowe, reprezentujące różne branże m.in: usługi profesjonalne, telekomunikacja i IT, FMCG czy TSL. Badanie wykazało, że mentoring jest skuteczną metodą do zarządzania rozwojem talentów w organizacjach. Aż 53% firm stosuje lub wdraża mentoring jako narzędzie do zarządzania i monitorowania rozwojem pracowników – czytamy w raporcie.
Więcej o badaniu przeczytacie na naszej stronie w dziale PROJEKTY:  https://www.promentor.pl/badanie-mentoring-praktyce/ 

Oprócz omówienia wyników raportu z badania Tomasz Wański podzielił się z uczestnikami spotkania swoimi doświadczeniami z wdrażania procesów mentoringowych w firmach, szkolenia mentorów i praktycznego prowadzenia indywidualnych procesów mentoringowych. Prezentacja zainspirowała uczestników do dyskusji zarówno dotyczącej wyników badania, jak też samego mentoringu i wdrażania procesów mentoringowych w organizacjach. Cieszy mnie fakt, że było dużo pytań ze strony uczestników spotkania. Świadczy to o tym, że mentoring zaczyna być coraz bardziej dostrzegany w różnych kręgach biznesowych jako skuteczna forma rozwoju ludzi – mówił prezes Wański.

Katarzyna Hnat