Szkoła Mentorów Oświaty to szansa dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć nowe narzędzia do pracy w szkole, podnieść jakość swojej pracy oraz rozwijać swoje umiejętności i talenty. W maju rusza V edycja Szkoły Mentorów Oświaty, projektu dedykowanego dyrektorom i nauczycielom placówek szkolnych, także dydaktykom przygotowującym się do pracy w zawodzie nauczyciela. 

Szkoła Mentorów Oświaty Stowarzyszenia Promentor funkcjonuje już od kilku lat w naszej ofercie i spotkała się z dużym uznaniem uczestników poprzednich edycji, który docenili projekt przede wszystkim za fakt, że jest to wiedza, którą można wdrożyć w życie natychmiast po zakończeniu kursu.  Uczestnicy podkreślali także, że projekt pozwala na przyjrzenie się problemom nauczycieli z bliska, daje gotowe rozwiązania oraz inspiruje do działania, ponadto jest platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń. 

SMO to program opracowany przez Zespół Merytoryczny Stowarzyszenia Promentor składający się z praktyków oświaty: dyrektorów szkół oraz nauczycieli dyplomowanych, jednocześnie posiadających praktyczne doświadczenia biznesowe. Kurs realizowany jest w systemie 48 godzin w ciągu 6 dni szkoleniowych w ramach 2-dniowych zjazdów weekendowych.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOŁY

Zakres merytoryczny szkoły to m.in: 
-Mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
-Cele i założenia mentoringu
-Przygotowanie procesu mentoringowego
-Tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
-Rola dyrektora i rola nauczyciela we wdrażaniu mentoringu w szkole
-Diagnozowanie potrzeb i przyczyn
-Narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
-Monitorowanie i zakłócenia w procesie mentoringowym
-Nowy nauczyciel w szkole, nowy pracownik – skuteczne wdrażanie
-Relacje z rodzicami
-Funkcjonowanie w grupie pracowniczej: budowanie relacji w grupie
-Budowanie autorytetu Mentora
-Etyka w pracy Mentora
-Plan osobistego rozwoju każdego uczestnika Szkoły Mentorów Oświaty

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Absolwenci Szkoły będą mieć możliwość dogłębnego poznania i przećwiczenia wciąż coraz bardziej popularnej formy rozwoju, jaką jest mentoring.  Dla dyrektorów szkół udział w SMO stwarza możliwość świadomego wdrażania do zawodu nauczycieli mniej doświadczonych.  Dla nauczycieli – to okazja do poznania swojego potencjału w kontekście prowadzenia nauczycieli mniej doświadczonych, indywidualnej pracy z nimi i docelowo budowania w swoim środowisku statusu mentora.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów (w większości z Certyfikatem Trenera Międzynarodowego) mających jednak do czynienia ze specyfiką polskiej edukacji publicznej i prywatnej na wszystkich poziomach.

TERMINY ZJAZDÓW

12-13 maja 2018 

26-27 maja 2018 

9-10 czerwca 2018

Cena: 800 zł

Dotychczasowe trzy edycje zakończyły się sukcesem, czego dowodem są wysokie oceny uczestników oraz otrzymane rekomendacje. Sprawdź na https://www.promentor.pl/szkola-mentorow-oswiaty-smo/

KONTAKT

dr Piotr Wiroński – tel: 602 47 58 17 
piotr.wironski@promentor.pl

ZAPISY

drogą mailową na adres: piotr.wironski@promentor.pl

Szczegóły na stronie: https://www.promentor.pl/szkola-mentorow-oswiaty-smo/

 

Katarzyna Hnat