Mentoring w szkole – indywidualna forma rozwoju nauczycieli – to tytuł konferencji, która obędzie się 29. marca 2017 Zespole Szkół Budowlanych CHEMOBUDOWA, os. Urocze 13 w Krakowie. Naszym celem jest zaprezentowanie jak mentoring, rozwijający się w Polsce jako forma pracy indywidualnej, może być przydatny w szkole. Konferencja jest organizowana przez Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR oraz Poradnię Psychologiczną nr 4 im. J.Korczaka w Krakowie. W czasie spotkaniu będziemy również omawiać kwestie związane z uruchomieniem w III. Edycji Szkoły Mentorów Oświaty, która odbędzie się w maju w Krakowie.

Konferencja:  Mentoring w szkole – indywidualna forma rozwoju nauczycieli
Termin:  29 marca 2017 roku, w godz. 9.00 – 12.30

Organizatorzy:
Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR
Poradna Psychologiczno-Pedagogiczna nr 4 im. J. Korczaka w Krakowie

Miejsce konferencji: 
Zespół Szkół Budowlanych CHEMOBUDOWA, os. Urocze 13. Kraków 31-953

Nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół i placówek oświatowych zachęcamy do zgłoszenia udziału albo za pośrednictwem maila: biuro@promentor.pl  lub pod numerem telefonu: 602-47-58-17

Decyduje kolejność zgłoszeń!

Program: 

9.00 – Powitanie Gości – Beata Głuch, Dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych CHEMOBUDOWA Kraków S.A.

9.00 – 9.10 –   Otwarcie Konferencji – Ewa Bochenek, Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 4 w Krakowie 
                        Paweł Rybak, pedagog szkolny, trener, absolwent Szkoły Mentorów Oświaty

9.10 – 9.30       prof. dr hab. Tadeusz Gadacz „Mentoring – życie jako troska o siebie”

9.30 – 10.10      dr Piotr Wiroński, Wiceprezes Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR:
                         “Potrzeba i korzyści mentoringu w realiach szkolnych

10.10 – 11.00     Krzysztof Prystupa, Prezes Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK,logopeda  
                           medialny „Mentor mówi językiem możliwości” 

11.00 – 11.15 – przerwa

11.15 – 11.35   Katarzyna Hnat, nauczyciel, dziennikarz Grupy Radiowej Agora “Szkoła Mentorów Oświaty”
                        „Jak zdobyć narzędzia do prowadzenia procesów mentoringowych?”

11.35 – 12.00    Magdalena Mazur, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie
                         “Świadome wdrażanie mentoringu w placówce oświatowej”

12.00 – 12.30 – dyskusja

Zapraszamy!

Informacje nt. III Edycji Szkoły Mentorów Oświaty można znaleźć w dziale PROJEKTY (SMO) 
https://www.promentor.pl/szkola-mentorow-oswiaty-smo/

Zapisz się na konferencję

2 + 13 =

Łukasz Kański-Chmielewski