Zachęcamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Międzynarodowego Kursu Mentoringu PROMENTOR, która odbędzie się 26-28 maja w Krakowie. Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR jako jedyny w Polsce posiada autoryzację wydaną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii (Rejestr: Walled Garden, code D321-03)

Kurs Mentoringu jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych oraz przygotowywania się do funkcji Mentora w relacjach indywidualnych i w ramach organizacji
– Podczas kursu omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste Mentorów i przyszłych Mentorów
– Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu.
– Kurs Mentoringu otwiera drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego.


Do kogo skierowany jest Międzynarodowy Kurs Mentoringu?

 • do osób na stanowiskach zarządczych i kierowniczych, posiadających wiedzę, umiejętności i życiowe doświadczenie, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą z pracownikami będącymi na początku drogi zawodowej
 • do pracowników działów personalnych firm, którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych
 • do właścicieli firm myślących o sukcesji w firmie i potrzebie przekazania know-how zaufanej osobie lub o systemowym wdrażaniu nowych ludzi do pracy i do zawodu
 • do trenerów i coachów, którzy z racji swojego zawodu mają doświadczenia w rozwoju innych, a chcieliby poznać kolejną formę pracy skierowaną na podnoszenie kompetencji innych
 • do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju, dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem, którzy są już nieformalnymi Mentorami dla kogoś, ale chcieliby dowiedzieć się, jak świadomie i w sposób zorganizowany rozwijać innych poprzez  mentoring

Program Kursu:

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych obejmujących 24 godziny szkoleniowe zajęć. Prowadzony jest w 100% warsztatowo z wykorzystaniem wielu metod szkoleniowych.

Tematyka Kursu

 • mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
 • cele i założenia mentoringu
 • obszary mentoringu – co można rozwijać tą formą pracy
 • różnorodność form mentoringu: formalny – nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – okazjonalny.
 • zawiązywanie kontraktów mentoringowych – jak znaleźć sobie Mentora, jak zachęcić do bycia Mentee?
 • tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
 • standardy procesu mentoringu
 • przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, treści, plan pracy
 • narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
 • czynniki determinujące sukces programów mentoringowych
 • standard mentora wg PROMENTOR – cechy, motywacja do pracy, budowanie autorytetu
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)

Terminy i miejsca najbliższych edycji Kursu:  

 • 26 – 28 maja 2021 r. (środa – piątek), Kraków

Cena: 2400 zł

Zapisy przez: biuro@promentor.pl

Zapraszamy!

admin