Zawód mentora wymaga od nas różnorakiej wiedzy i orientacji w tym, co dotyczy mentoringu, rozwoju i samokształcenia. Dziś raport dotyczący umiejętności przyszłości. Warto się z nim zapoznać. 

Z początkiem roku na wielu portalach i wielu różnych publikacjach można znaleźć raporty o trendach w rozwoju pracowników na nadchodzący rok. W tym roku ciekawy jest ten dostępny na Coursera, gdzie osobno zbadano umiejętności digitalne i te tzw. miękkie. Co więcej, w raporcie podkreślono, że te “miękkie” w znacznym stopniu ułatwię naukę i wdrażanie tych cyfrowych. Wśród tych coraz bardziej zyskujących na znaczeniu znalazły się między innymi: współpraca, komunikacja, zarzadzanie zmianą, zarzadzanie ludźmi i planowanie. Z tej perspektywy, mentoring jako forma wsparcia pracowników (a w konsekwencji całej organizacji), wydaje się być bardzo kompletnym i  efektywnym narzędziem. Przedmiotem procesu mentoringowego często jest wzmacnianie właśnie tych kompetencji, ponieważ ich brak w znacznym stopniu obniża efektywność realizacji biznesowych zadań. Co więcej , sam sposób pracy mentora stwarza wyjątkową przestrzeń edukacyjną, w której nasz mentee ( klient mentoringu) uczy się świadomego wykorzystania oraz adaptacji
cudzej wiedzy do swoich unikalnych potrzeb. Szybkość i częstotliwość zmian jakich doświadczamy zmusza nas do ciągłego uczenia się. Mentoring
jest zatem  świetną metodą  na podnoszenie umiejętności uczenia się jako osobnej kompetencji niezbędnej w rozwoju zawodowym.

Link do raportu: https://pages.coursera-for-business.org/rs/748-MIV-116/images/eBook-Job-Skills-of-2023.pdf

 

 

 

admin