Czym jest mentoring? Kto to jest mentor i kto może nim być? Jak mentoring rozumieją i definiują członkowie Stowarzyszenia PROMENTOR? Jakie mają plany na najbliższą przyszłość? Na te i inne pytania odpowiada prezes Stowarzyszenia Tomasz Wański.

1. Co to jest “mentoring”? Jak to hasło (tą definicję) rozumieją członkowie Stowarzyszenia PROMENTOR?

[mp3j track=”Co to jest “mentoring”?” flip=”y”]

2.Skąd pomysł na powstanie takiego Stowarzyszenia?

promentor_4

Kiedy zachodzi relacja mentorska między mistrzem a uczniem i na czym polega?

mentee_3

Dlaczego warto być mentorem? Jakie korzyści ma z tego mentee i sam mentor?

mentor_4

Czy jest potrzeba certyfikacji zawodu mentora, a jeśli tak to na czym miało by to polegać?

mentor_5

Na jakim etapie rozwoju jest Stowarzyszenie PROMENTOR? Co już udało się wypracować?

promentor6

admin