Rusza kolejna edycja kursu dla mentorów. Międzynarodowy Kurs Mentoringu Promentor realizowany jest już nie tylko w Krakowie, ale także w Kielcach i Warszawie. Zajęcia odbywają się od stycznia 2018 roku. Międzynarodowy Kurs Mentoringu Promentor posiadający autoryzację wydaną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii – to projekt skierowany do kadry kierowniczej i zarządzającej w firmach czy organizacjach, właścicieli małych i średnich firm, managerów i specjalistów HR oraz trenerów, coachów i wszystkich osób zainteresowanych mentoringiem.

DLACZEGO WARTO?

Międzynarodowy Kurs Mentoringu Promentor  jako pierwszy w Polsce posiada autoryzację wydaną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii (Rejestr: Walled Garden, code D321-03), co znaczy, że kurs spełnia wszystkie standardy ILM zarówno merytoryczne w zakresie mentoringu jak i organizacyjne w zakresie sposobu prowadzenia i uczenia.

Kurs prowadzony jest przez doświadczonych mentorów Stowarzyszenia Promentor, zaś uczestnicy mają szansę zdobyć konkretne umiejętności i wiedzę na temat mentoringu oraz wskazówki jak wdrażać procesy mentoringowe w swoim miejscu pracy. Absolwenci naszego kursu zostaną przygotowani do pracy w charakterze mentora zarówno w relacjach Indywidualnych, grupowych jak też w ramach organizacji. Podczas zajęć omawiane są najważniejsze obszary mentoringu oraz ćwiczone kompetencje osobiste przyszłych mentorów – wyjaśnia Piotr Wiroński v-ce prezes Stowarzyszenia i jeden z prowadzących zajęcia.

JAK WYGLĄDAJĄ ZAJĘCIA?

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych obejmujących 24 godziny zajęć. Prowadzony jest w formie praktycznych warsztatów wg. zasady “minimum teorii, maksimum praktyki”. Zakres materiału obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu

 • cele i założenia mantoringu

 • różnorodność form: mentoring formalny – nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – okazjonalny

 • tworzenie par mentor-mentee; zasady skuteczności

 • standardy procesu mentoringowego

 • przygotowanie procesu mentoringowego

 • narzędzia pracy mentora

 • korzyści z mentoringu – różne perspektywy

Warto podkreślić, że po pierwszej edycji Kursu uczestnicy docenili wysoki poziom prowadzenia zajęć oraz praktyczne zastosowanie zdobytych umiejętności. – Omawiane treści były przekazywane w sposób interesujący, w atmosferze która sprzyjała wymianie doświadczeń. Kurs kształtuje świadomość mentora i pogłębia umiejętności. Profesjonalne podejście organizatora, przygotowanie merytoryczne, forma warsztatowa oraz atmosfera miały istotny wpływ na moje zadowolenie – podkreśla Anna, jedna z uczestniczek I edycji Kursu.

DO KOGO SKIEROWANY JEST KURS?

 • do kadry zarządzającej, osób na stanowiskach kierowniczych, posiadających wiedzę, umiejętności i życiowe doświadczenie, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą z pracownikami będącymi na początku drogi zawodowej

 • do pracowników działów personalnych firm, którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych w swojej firmie lub organizacji

 • do właścicieli firm myślących o sukcesji w firmie i potrzebie przekazania know-how zaufanej osobie lub o systemowym wdrażaniu nowych ludzi do pracy i do zawodu

 • do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju, dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem, którzy są już nieformalnymi Mentorami dla kogoś, ale chcieliby uporządkować wiedzę w sensie praktycznym: zaplanować spotkania lub sesje mentoringowe, jak wyznaczyć cele, jak monitorować ich realiizację i efekty.

KIEDY I GDZIE ODBĘDZIE SIĘ KOLEJNA EDYCJA?

          Kraków: 05-07.10 

·         Kraków: 07-09.12

          Warszawa: 07-09.09  (NOWY  TERMIN)

·         Warszawa: 05-07.10

·         Warszawa: 30.11 – 02.12 

·         Kielce: 12-14.10   (NOWY  TERMIN)

·         Kielce: 30.11 – 02.12

KADRA KURSU?

Międzynarodowy Kurs Mentoringu Promentor prowadzony jest przez doświadczonych Mentorów, praktyków – ludzi, którzy pracując z wieloma osobami w procesach mentoringowych skutecznie pomagali im wdrażać się do zawodu, rozwijać, budować swoją karierę. I mają na to dowody! Prowadzący Kurs to jednocześnie praktycy nauczania – wieloletni trenerzy lub coachowie, dla których rozwój innych, metody i narzędzia pracy to zawodowa a jednocześnie prawdziwa przyjemność.

ZAPISY NA KURS?

Zajrzyj tutaj

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z koordynatorem kursu Piotrem Wirońskim

e-mail: piotr.wironski@promentor.pl

 

 

Katarzyna Hnat