Od kilku lat Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR prowadzi działalność edukacyjną z mentoringu na najwyższym poziomie europejskim. Potwierdza to akredytacja Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii, którą otrzymaliśmy dla Międzynarodowego Kursu Mentoringu. Kolejna edycja Kursu odbędzie się w Krakowie w dniach 10-12 marca.  Naszym celem jest budowanie nowych standardów mentoringu w Polsce, poszukiwanie i tworzenie nowych narzędzi do pracy mentora i tworzenie bazy wiedzy dla innych. Jesteśmy przekonani, że mentoring jest to taka relacja pomiędzy mistrzem a uczniem, która zmienia życie zarówno mentora jak i mentee. Wnosi nowe i świeże spojrzenie na wiele spraw, tak zawodowych jak i życiowych, oraz daje praktyczne przygotowanie w prowadzenie profesjonalnych procesów mentoringowych. Dlatego warto już dziś zainwestować w swój rozwój w zakresie mentoringu i zapisać się na Kurs Mentoringu. 

WARTO WIEDZIEĆ!

Międzynarodowy Kurs Mentoringu posiada autoryzację wydaną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii (Rejestr: Walled Garden, code D321-03). Kurs składa się z 3 dni szkoleniowych obejmujących 24 godziny szkoleniowe zajęć. Prowadzony jest w 100% warsztatowo z wykorzystaniem wielu metod szkoleniowych, w małych grupach i w miłej atmosferze.

 CZYM JEST MIĘDZYNARODOWY KURS MENTORINGU?

• Kurs Mentoringu jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych oraz
przygotowywania się do funkcji Mentora w relacjach indywidualnych i w ramach organizacji • Podczas kursu omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste Mentorów i przyszłych Mentorów
• Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu.
• Kurs Mentoringu otwiera drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego

DLA KOGO JEST KURS?

➢ do osób na stanowiskach zarządczych i kierowniczych, posiadających wiedzę, umiejętności i życiowe doświadczenie, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą z pracownikami będącymi na początku drogi zawodowej
➢ do pracowników działów personalnych firm, którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych 

➢ do właścicieli firm myślących o sukcesji w firmie i potrzebie przekazania know-how zaufanej osobie lub o systemowym wdrażaniu nowych ludzi do pracy i do zawodu
➢ do trenerów i coachów, którzy z racji swojego zawodu mają doświadczenia w rozwoju innych, a chcieliby poznać kolejną formę pracy skierowaną na podnoszenie kompetencji innych
➢ do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju, dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem, którzy są już nieformalnymi Mentorami dla kogoś, ale chcieliby dowiedzieć się, jak świadomie i w sposób zorganizowany rozwijać innych poprzez mentoring

PROGRAM KURSU:

• mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
• cele i założenia mentoringu
• obszary mentoringu – co można rozwijać tą formą pracy
• różnorodność form mentoringu: formalny – nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – okazjonalny.
• zawiązywanie kontraktów mentoringowych – jak znaleźć sobie Mentora, jak zachęcić do bycia Mentee?
• tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
• standardy procesu mentoringu
• przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, treści, plan pracy
• narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
• czynniki determinujące sukces programów mentoringowych
• standard mentora wg PROMENTOR – cechy, motywacja do pracy, budowanie autorytetu
• Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)

TERMIN I MIEJSCE KURSU:

10-12 MARCA 2023 (piątek – niedziela), Kraków

CENA: 2400 zł

KADRA KURSU:

Kurs Mentorinu PROMENTOR prowadzony jest przez doświadczonych Mentorów, praktyków – ludzi, którzy pracując z wieloma osobami w procesach mentoringowych skutecznie pomagali im wdrażać się do zawodu, rozwijać, budować swoją karierę. I mają na to dowody! Prowadzący Kurs to jednocześnie praktycy nauczania – wieloletni trenerzy lub coachowie, dla których rozwój innych, metody i narzędzia pracy to zawodowa a jednocześnie prawdziwa przyjemność. Każdą edycję poprowadzi jeden z trenerów Kadry:

ALEKSANDRA STANKOVIĆ

Konsultant i certyfikowany Trenera Zarządzania. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK, Polsko – angielskiej Szkoły Trenerów
Młodzieżowych Instytutu Edukacji Społecznej oraz Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense. Z wykształcenia – pedagog i doradca
personalny. Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.
Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju. Od 2009 roku prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze. Przeprowadza szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Pomaga uczestnikom szkoleń tworzyć ich wizję przyszłości, odkryć potencjał i wydobyć energię niezbędną do osiągnięcia celów. Wspiera organizacje w procesie wdrażania zmian. Buduje wielofunkcyjne zespoły, pomaga im wykorzystywać naturalne role zespołowe i usuwać przeszkody mogące zagrażać realizacji celu. Jako certyfikowany Scrum Master (Certified ScrumMaster® – CSM Scrum Alliance) jest zwolenniczką zwinnego podejścia i metodyk Agile. Wspiera zrozumienie empirycznego rozwijania produktów i inicjuje działania zwiększające produktywność Zespołów Scrumowych oraz organizacji. Pomaga organizacjom zrozumieć Scruma oraz zasady i wartości zwinnego wytwarzania oprogramowania, identyfikuje potrzeby i facylituje pracę zespołów
developerskich, wspiera ich samoorganizację, promuje wielofunkcyjność. Prywatnie: Kocha podróże, a Bałkany to jej druga ojczyzna. Uwielbia pracę z ludźmi i uczenie się w grupie.

TOMASZ WAŃSKI

Jestem człowiekiem z historią trzech zawodów: inżynier-szef projektów, menedżer w biznesie, trener-konsultant-coach-mentor.
W roli mentora jestem gotów wspierać osoby zainteresowane własnym rozwojem w obszarze biznesowym. Osoby pragnące łączyć wymagania i
twarde realia biznesu z wrażliwością na współpracowników. Ludzi pragnących budować swoje umiejętności zawodowe łącząc je z satysfakcją z życia osobistego wśród ludzi. W karierze zawodowej prowadziłem międzynarodowe projekty badawcze i wdrożeniowe, zarządzałem biznesem usługowym dla największych firm bankowych i telekomów, szkoliłem zarządy korporacji i szeregowych pracowników. Zrealizowałem z sukcesem projekty połączeń
i akwizycji, outsourcingu/wydzielen i restrukturyzacji, budowy nowych biznesów, programy rozwoju pracowników. W roli trenera/konsultanta wspierałem budowanie strategii firm, rozwój menedżerów różnych szczebli, podnoszenie umiejętności osobistych pracowników różnych firm i organizacji.
Miałem szczęcie i przyjemność pracować z inspirującymi i wymagającymi szefami, od których wiele się uczyłem, a także z mądrymi i pracowitymi podwładnymi realizującymi najbardziej skomplikowane zadania. Rozwijanie ludzi, budowanie na ich mocnych stronach i umiejętnościach, rozwijanie ich
odpowiedzialności było zawsze TAO mojej działalności menedżerskiej. Prywatnie jestem zauroczony od wielu lat wędrówkami górskimi, przyrodą i krajobrazem gór, widokami co kilka minut innymi.

PIOTR WIROŃSKI

Doktor nauk humanistycznych. Posiada Certyfikat Mentora a także Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Przeprowadził ponad 9000 godzin szkoleniowych dla biznesu, oświaty, administracji. Prowadzi stałe zajęcia m. in. na Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkole
Europejskiej w Krakowie. Od 2009 roku regularnie prowadzi programy mentoringowe w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych i wdrażania do
zawodu. Twórca programów i narzędzi mentoringowych oraz publikacji dotyczących rozwoju potencjału. Współtwórca (członek założyciel) Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, obecny Wiceprezes. Autor Międzynarodowego Kursu Mentoringowego PROMENTOR. Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, a także medalu za działalność samorządową.

ZAPISY:

Zgłoszenia na Kurs dokonywane są poprzez informację mailową na adres: biuro@promentor.pl  oraz dokonanie wpłaty w wysokości 2400 zł. brutto na konto Stowarzyszenia numer: 16-1600-1462-1803-1552-1000-0001. Zaksięgowanie wpłaty na koncie SMP jest warunkiem zatwierdzenia rezerwacji.

FORMULARZ GŁOSZENIOWY

TUTAJ: https://www.promentor.pl/formularz-zgloszeniowy-kurs-mentoringu-promentor/

ZAPRASZAMY!

 

 

admin