Wraz z wiosną startujemy z nowymi pakietami szkoleniowymi. Przed nami kolejna edycja Międzynarodowego Kursu Mentoringu PROMENTOR. To szkolenie dla wszystkich, którzy interesują się mentoringiem, zaczynają prowadzić procesy mentoringowe, albo chcą potwierdzić swoje umiejętności zaświadczeniem, które wydaje doświadczona organizacja jaką jest Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, która ma autoryzację swoich kursów potwierdzoną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii. Najbliższy kurs odbędzie się w dniach 23-25 czerwca 2023 w Krakowie. 

O CZYM JEST KURS. 
  • Kurs Mentoringu PROMENTOR jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych w biznesie i organizacjach.
  • Przygotowywanie do funkcji Mentora w relacjach indywidualnych, grupowych oraz ramach organizacji
  • Podczas kursu omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste Mentorów i przyszłych Mentorów
  • Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu.
  • Kurs Mentoringu otwiera drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych osób w obowiązki zawodowe czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego.

Zapisy i szczegółowe informacje na naszej stronie tutaj: https://www.promentor.pl/miedzynarodowy-kurs-mentoringu-promentor-informacje/

 

Katarzyna Hnat