Miło nam poinformować, że nasze Stowarzyszenie Promentor otrzymało znak jakości MSUES, czyli Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Oznacza to, że przedsiębiorca może teraz uzyskać dofinansowanie nawet do 80% na wybraną przez siebie usługę rozwojową – w tym tą proponowaną w swojej ofercie przez Stowarzyszenie Mentorów Promentor – a dostępną w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

CZYM JEST MSUES?

Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES) to nowatorskie narzędzie, które zapewniania jakość kształcenia usług szkoleniowych. Powstało we współpracy z partnerami Małopolskiego Partnerstwa na Rzecz Kształcenia Ustawicznego (MPKU).

Zawiera 20 standardów, odnoszących się do 4 obszarów: usługi edukacyjno-szkoleniowej, kompetencji kadry szkoleniowej, infrastruktury, organizacji i obsługi klienta oraz zarządzania jakością usług szkoleniowych.

JAKIE KORZYŚCI PŁYNĄ Z TEGO DLA PRZEDSIĘBIORCY?

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na mentoring, albo inną dowolnie wybraną przez siebie usługę rozwojową dostępne w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Teraz jest to możliwe bez konieczności opracowania wniosku o dofinansowanie projektu jak to miało miejsce we wcześniejszych latach. W systemie, który obecnie funkcjonuje (tzw. Podmiotowy System Finansowania) przedsiębiorca zgłasza się do operatora, który zweryfikuje jego dane i zawrze z nim umowę na realizację usług rozwojowych. Posiadając podpisaną umowę przedsiębiorca może zakupić dowolną usługę zamieszczoną w tzw. Bazie Usług Rozwojowych oznaczoną jako usługa z dofinansowaniem. Dofinansowanie może wynieść nawet do 80% kosztów usługi. 

PROMENTOR ZE ZNAKIEM JAKOŚCI MSUES TO NOWA JAKOŚĆ!

Cieszymy się, że Stowarzyszenie Mentorów Promentor otrzymało znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych. Teraz możemy świadczyć usługi rozwojowe, na które nasi klienci mogą uzyskać spore dofinansowanie, nawet do 80% z całej kwoty. Już niebawem oferta naszych usług rozwojowych umieszczona zostanie w Bazie Usług Rozwojowych. 

ZOBACZ DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY OTRZYMANY ZNAK JAKOŚCI MSUES DLA PROMENTORA!

239_2018 St Promentor (1)

ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!

Więcej informacji o Znaku Jakości MSUES na stroniehttp://wup-krakow.pl/uslugi-rynku-pracy/msues-malopolskie-standardy-uslug-edukacyjno-szkoleniowych/rejestr-instytucji-szkoleniowych-posiadajacych-znak-jakosci-msues

oraz tutaj: http://bonyszkoleniowe.pl/prod/home/view/ma_opolskie_standardy_us_ug_edukacyjno_szkoleniowych/40

Katarzyna Hnat