Jeszcze więcej firm może skorzystać ze szkoleń dla swoich pracowników dzięki bonom edukacyjnym. Jeśli zaś firma oferująca usługę rozwojową (rozumianą jako szkolenie, doradztwo, mentoring, coaching czy konsulting) znajduje się w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, dofinansowanie na rozwój kompetencji dla przedsiębiorców może wynieść nawet do 80% kosztów usługi. 

JAK TO DZIAŁA?

W perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020 środki na usługi rozwojowe dla przedsiębiorców (pracowników oraz właścicieli firm) dystrybuowane są w oparciu o tzw. podmiotowy system finansowania. Pod pojęciem usługi rozwojowe należy tu rozumieć szkolenie, doradztwo, mentoring, coaching, konsulting, itp. W praktyce oznacza to, iż przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie na rozwój kompetencji i dowolnie wybraną przez siebie usługę rozwojową bez konieczności opracowania wniosku o dofinansowanie projektu jak to miało miejsce w latach 2007-2013 Jest jeden warunek, usługa ta musi być dostępna w Bazie Usług Rozwojowych prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. W obecnie funkcjonującym systemie (tzw. Podmiotowy System Finansowania) przedsiębiorca zgłasza się do tzw. operatora, który zweryfikuje jego dane i zawrze z nim umowę na realizację usług rozwojowych. Posiadając podpisaną umowę przedsiębiorca może zakupić dowolną usługę zamieszczoną w tzw. Bazie Usług Rozwojowych oznaczoną jako usługa z dofinansowaniem. Dofinansowanie może wynieść nawet do 80% kosztów usługi.

JAKIE SĄ NAJWIĘKSZE ZALETY TEGO SYSTEMU?

Największymi zaletami takiego systemu dystrybucji środków na rozwój i podnoszenie kwalifikacji pracowników są:

  • Łatwość pozyskania dofinansowania – przedsiębiorca nie musi przygotowywać wniosku o dofinansowanie i posiadać jakiejkolwiek wiedzy na temat opracowania projektów unijnych i rozliczania środków, gdyż opracowanie wniosku nie jest konieczne. Wystarczy zgłosić się do instytucji, która w danym województwie dystrybuuje środki na ten cel (tzw. operator czyli podmiot wybrany w danym województwie do rejestracji przedsiębiorców i dokonywania refundacji/przedpłaty za zakupione przez przedsiębiorców usługi)

  • Czas – przedsiębiorca nie musi już czekać na termin ogłoszenia konkursu, naboru wniosków i ich ocenę. Usługę zakupi i zrealizuje w dogodnym dla siebie terminie. Zgłaszając się do instytucji udzielającej dofinansowania w swoim województwie, przedsiębiorca nie ma obowiązku informowania na jakie szkolenie, ani kiedy chce się wybrać bądź delegować pracownika.

  • Wymogi formalne ograniczone do minimum –   brak konieczności opracowania wniosku o dofinansowanie, podawania tematyki i terminów realizacji szkoleń, a przede wszystkim brak konieczności uzasadniania potrzeby realizacji danego szkolenia. Zgłoszenie zawiera tylko minimum danych, które przedsiębiorca musi podać ze względów ewidencyjnych i kontrolnych (dane firmy, pracownika oraz formularze związane z udzieleniem pomocy de minimis, gdyż dofinansowanie dla przedsiębiorcy stanowi pomoc de minimis).

  • Zapewnienie jakości kształcenia – podmiotami uprawnionymi do świadczenia usług rozwojowych w ramach systemu są firmy, które spełnią ścisłe kryteria jakościowe w zakresie świadczenia usług rozwojowych i uzyskają potwierdzenie tego faktu w postaci certyfikatu, znaku jakości (w chwili obecnej wpis do Bazy Usług Rozwojowych w zakresie możliwości świadczenia usług dofinansowanych możliwy jest na podstawie 13 certyfikatów). Dodatkowo prowadzony jest stały monitoring świadczonych usług, a każdy uczestnik usługi wyraża opinię o szkoleniu w postaci ankiety on-line, której wyniki dostępne są w Bazie Usług Rozwojowych dla wszystkich i na podstawie których to wyników odbiorcy usług mogą dokonywać swych wyborów co do wykonawcy.

Szczegółowy wykaz danych, które przedsiębiorca musi przedstawić w zgłoszeniu jest zawsze podany na stronach instytucji, które w danym województwie zajmują się obsługą systemu podmiotowego finansowania kształcenia. Warto jednak podkreślić raz jeszcze, iż podstawowym założeniem całego systemu na poziomie krajowym jest minimalizacja formalności związanych z jego wdrożeniem i funkcjonowaniem (wiele instytucji prowadzi nabór i rozliczenie on-line).

DO KOGO SIĘ ZGŁOSIĆ?

Przedsiębiorcy który nie współpracuje z żadną firmą szkoleniową może bardzo szybko znaleźć odpowiadające jego potrzebom usługi w Bazie Usług Rozwojowych, który jest serwisem prowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Baza zawiera wszystkie aktualnie dostępne usługi rozwojowe możliwe do zakupu z opcją uzyskania dofinansowania.

Szczegółowe zasady dofinansowania dla przedsiębiorców z danego województwa mogą się różnić, ale określone założenia są stałe i jednakowe dla wszystkich województw:

  • Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie przedsiębiorca należący do sektora MŚP,

  • Poziom dofinansowania szkolenia to 50% do 80% ceny szkolenia,

  • Wniosek o dofinansowanie w danym województwie może składać przedsiębiorca posiadający tam siedzibę/oddział/filię.

  • Dofinansowanie może otrzymać przedsiębiorca/właściciel biznesu oraz zatrudnieni przez niego pracownicy (warto zwrócić uwagę jakie formy „zatrudnienia” dopuszczone są do dofinansowania)

CO OFERUJE PROMENTOR?

Z radością i satysfakcją informujemy, że Stowarzyszenie Mentorów „Promentor” uzyskało znak jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, dzięki czemu może świadczyć usługi rozwojowe, na które nasi klienci będą mogli uzyskać dofinansowania.

Już niebawem w Bazie Usług Rozwojowych umieszczona zostanie oferta usług rozwojowych Stowarzyszenia.

Zapraszamy do współpracy i chętnie pomożemy w uzyskaniu dofinansowania do naszych produktów rozwojowych.

Więcej informacji o bonach szkoleniowych tutaj: https://www.mbon.pl/  oraz tutaj: http://bonyszkoleniowe.pl/prod/

 

Katarzyna Hnat