Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR zaprasza na kolejne, wiosenne edycje Międzynarodowego Kursu Mentoringu  PROMENTOR. To pierwszy krok do zdobycia fachowej wiedzy podczas 3 -dniowego warsztatu, prowadzonego przez doświadczonych mentorów-praktyków. Kursy odbędą się w trzech terminach (maj i czerwiec) w Krakowie i Warszawie.  Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR posiada autoryzację wydaną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii (Rejestr: Walled Garden, code D321-03)

WARTO WIEDZIEĆ.

 • Kurs Mentoringu jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy
  i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych oraz przygotowywania się do funkcji Mentora w relacjach indywidualnych i w ramach organizacji
 • Podczas kursu omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste Mentorów i przyszłych Mentorów
 • Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu.
 • Kurs Mentoringu otwiera drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego

DO KOGO SKIEROWANY JEST KURS?

 • do osób na stanowiskach zarządczych i kierowniczych, posiadających wiedzę, umiejętności i życiowe doświadczenie, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą
  z pracownikami będącymi na początku drogi zawodowej
 • do pracowników działów personalnych firm, którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych
 • do właścicieli firm myślących o sukcesji w firmie i potrzebie przekazania know-how zaufanej osobie lub o systemowym wdrażaniu nowych ludzi do pracy i do zawodu
 • do trenerów i coachów, którzy z racji swojego zawodu mają doświadczenia w rozwoju innych, a chcieliby poznać kolejną formę pracy skierowaną na podnoszenie kompetencji innych
 • do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju, dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem, którzy są już nieformalnymi Mentorami dla kogoś, ale chcieliby dowiedzieć się, jak świadomie i w sposób zorganizowany rozwijać innych poprzez mentoring

JAKI JEST PROGRAM?

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych obejmujących 24 godziny szkoleniowe zajęć. Prowadzony jest w 100% warsztatowo z wykorzystaniem wielu metod szkoleniowych. Tematyka Kursu

 • mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
 • cele i założenia mentoringu
 • obszary mentoringu – co można rozwijać tą formą pracy
 • różnorodność form mentoringu: formalny – nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – okazjonalny.
 • zawiązywanie kontraktów mentoringowych – jak znaleźć sobie Mentora, jak zachęcić do bycia Mentee?
 • tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
 • standardy procesu mentoringu
 • przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, treści, plan pracy
 • narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
 • czynniki determinujące sukces programów mentoringowych
 • standard mentora wg PROMENTOR – cechy, motywacja do pracy, budowanie autorytetu
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)

 

NAJBLIŻSZE TERMINY?  

 • 17 – 19 maja 2024 r. (piątek – niedziela), Kraków
 • 24 – 26 maja 2024 r. (piątek – niedziela), Warszawa
 • 21 – 23 czerwca 2024 r. (piątek – niedziela), Warszawa

  

Zgłoszenia na Kurs dokonywane są poprzez informację mailową na adres: biuro@promentor.pl oraz dokonanie wpłaty w wysokości 2900 zł. brutto na konto Stowarzyszenia numer: 16-1600-1462-1803-1552-1000-0001

KADRA KURSU:

Kurs Mentorinu PROMENTOR prowadzony jest przez doświadczonych Mentorów, praktyków – ludzi, którzy pracując z wieloma osobami w procesach mentoringowych skutecznie pomagali im wdrażać się do zawodu, rozwijać, budować swoją karierę. I mają na to dowody! Prowadzący Kurs to jednocześnie praktycy nauczania – wieloletni trenerzy lub coachowie, dla których rozwój innych, metody i narzędzia pracy to zawodowa a jednocześnie prawdziwa przyjemność.

Każdą edycję poprowadzi jeden z trenerów Kadry:

ALEKSANDRA  STANKOVIĆ

 Konsultant i certyfikowany Trenera Zarządzania. Jest absolwentką Szkoły Trenerów Zarządzania MATRIK, Polsko – angielskiej Szkoły Trenerów Młodzieżowych Instytutu Edukacji Społecznej oraz Szkoły Mentorów Collegium Wratislaviense. Z wykształcenia – pedagog i doradca personalny. Członek Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR oraz Stowarzyszenia Konsultantów i Trenerów Zarządzania MATRIK.

Posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania w zakresie treningu, uczenia się i rozwoju.

 Od 2009 roku prowadzi projekty szkoleniowo – doradcze. Przeprowadza szkolenia dla małych i średnich przedsiębiorstw, korporacji, administracji publicznej oraz organizacji pozarządowych. Pomaga uczestnikom szkoleń tworzyć ich wizję przyszłości, odkryć potencjał i wydobyć energię niezbędną do osiągnięcia celów. Wspiera organizacje w procesie wdrażania zmian. Buduje wielofunkcyjne zespoły, pomaga im wykorzystywać naturalne role zespołowe i usuwać przeszkody mogące zagrażać realizacji celu. Jako certyfikowany Scrum Master (Certified ScrumMaster® – CSM Scrum Alliance)
jest zwolenniczką zwinnego podejścia i metodyk Agile. Wspiera zrozumienie empirycznego rozwijania produktów i inicjuje działania zwiększające produktywność Zespołów Scrumowych oraz organizacji. Pomaga organizacjom zrozumieć Scruma oraz zasady i wartości zwinnego wytwarzania oprogramowania, identyfikuje potrzeby i facylituje pracę zespołów developerskich, wspiera ich samoorganizację, promuje wielofunkcyjność.

Prywatnie: Kocha podróże, a Bałkany to jej druga ojczyzna. Uwielbia pracę z ludźmi i uczenie się w grupie.

TOMASZ  WAŃSKI

Jestem człowiekiem z historią trzech zawodów: inżynier-szef projektów, menedżer w biznesie, trener-konsultant-coach-mentor.

W roli mentora jestem gotów wspierać osoby zainteresowane własnym rozwojem w obszarze biznesowym. Osoby pragnące łączyć wymagania i twarde realia biznesu z wrażliwością na współpracowników. Ludzi pragnących budować swoje umiejętności zawodowe łącząc je z satysfakcją z życia osobistego wśród ludzi

W karierze zawodowej prowadziłem międzynarodowe projekty badawcze i wdrożeniowe, zarządzałem biznesem usługowym dla największych firm bankowych i telekomów, szkoliłem zarządy korporacji i szeregowych pracowników. Zrealizowałem z sukcesem projekty połączeń i akwizycji, outsourcingu/wydzielen i restrukturyzacji, budowy nowych biznesów, programy rozwoju pracowników.

W roli trenera/konsultanta wspierałem budowanie strategii firm, rozwój menedżerów różnych szczebli, podnoszenie umiejętności osobistych pracowników różnych firm i organizacji.

Miałem szczęcie i przyjemność pracować z inspirującymi i wymagającymi szefami, od których wiele się uczyłem, a także z mądrymi i pracowitymi podwładnymi realizującymi najbardziej skomplikowane zadania.

Rozwijanie ludzi, budowanie na ich mocnych stronach i umiejętnościach, rozwijanie ich odpowiedzialności było zawsze TAO mojej działalności menedżerskiej.

Prywatnie jestem zauroczony od wielu lat wędrówkami górskimi, przyrodą i krajobrazem gór, widokami co kilka minut innymi.

PIOTR  WIROŃSKI

Doktor nauk humanistycznych. Posiada Certyfikat Mentora a także Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania. Przeprowadził ponad 11 000 godzin szkoleniowych dla biznesu, oświaty, administracji. Prowadzi stałe zajęcia m. in. na Akademii Górniczo-Hutniczej i Wyższej Szkole Europejskiej w Krakowie.

Od 2009 roku regularnie prowadzi programy mentoringowe w zakresie rozwoju kompetencji biznesowych i wdrażania do zawodu. Twórca programów i narzędzi mentoringowych oraz publikacji dotyczących rozwoju potencjału.

Współtwórca (członek założyciel) Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, obecny Wiceprezes. Autor Międzynarodowego Kursu Mentoringowego PROMENTOR.

Laureat nagrody „Bene Merenti”, wręczonej podczas uroczystej sesji Rady Miasta Krakowa, a także medalu za działalność samorządową.

Kurs organizuje Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR

Stowarzyszenie skupia wokół siebie osoby, które doświadczyły pracy z mentorem lub sami są mentorami, a także tych, którzy zainspirowani metodą, poszukują narzędzi do pracy działając w zakresie rozwoju naukowego i edukacji. Naszym celem jest budowanie nowych standardów mentoringu w Polsce, poszukiwanie i tworzenie nowych narzędzi do pracy mentora
i tworzenie bazy wiedzy dla innych. Jesteśmy przekonani, że mentoring jest to taka relacja pomiędzy mistrzem a uczniem, która zmienia życie zarówno mentora jak i mentee, wnosząc nowe i świeże spojrzenie na wiele spraw tak zawodowych jak i życiowych.

Więcej informacji o mentoringu i mentorach Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR tutaj: https://www.promentor.pl/miedzynarodowy-kurs-mentoringu-promentor-informacje/

Katarzyna Hnat