Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR zaprasza  o udziału w Międzynarodowym Kursie Mentoringu PROMENTOR, który odbędzie się 2-4 lutego 2024 w Krakowie. To 3 dni szkolenia warsztatowego z doświadczonymi mentorami, które jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych w biznesie i organizacjach. Kurs ma autoryzację Institute of Leadreship & Management z Wielkiej Brytanii. Odbyło się już kilkanaście jego edycji, a uczestnicy doceniają jego wartość merytoryczną i praktyczne zastosowanie.  
 
DLACZEGO WARTO?
Ten kurs jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych w biznesie i organizacjach. Przygotowuje on uczestników do funkcji Mentora w relacjach indywidualnych, grupowych oraz ramach organizacji. Jesteśmy przekonani, że otwiera drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych osób w obowiązki zawodowe czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego.
Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu. Podczas szkolenia omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste Mentorów.
 
ZGŁOSZENIA I KONTAKT?

 

Informacje i zapisy przyjmuje:

Piotr Wiroński telef. 602-475-817

piotr.wironski@promentor.pl

 

 

Katarzyna Hnat