Jeśli zastanawialiście się jakie warunki muszą być spełnione by mentoring zadziałał, natomiast relacja między mistrzem a uczniem przyniosła efekty to dajemy Wam gotowe rozwiązanie:

 • Musi być właściwa osoba mentora:
  • doświadczony życiowo i zawodowo,
  • świadomy swoich zasobów i ograniczeń,
  • umiejący prowadzić procesu mentoringu,
  • mający sieć kontaktów i dostęp do źródeł wiedzy.
 • Musi nastąpić ciągła praca mentee nad sobą:
  • chęć i gotowość zmieniania się,
  • dojrzałość do roli mentee – chęć rozwijania się i posiadania mentora,
  • szczere wysiłki i determinacja do osiągnięcia celów,
  • samopoznanie i krytyczna samoocena,
  • chęć krytycznego i twórczego korzystania z doświadczeń i osoby mentora.
admin