Trwają zapisy do VI edycji Szkoły Mentorów Oświaty. Najbliższe zajęcia ruszą już 19 października w Krakowie.

Szkoła Mentorów Oświaty to szansa dla nauczycieli, którzy chcą zdobyć nowe narzędzia do pracy w szkole/placówce oświatowej,  podnieść jakość swojej pracy oraz rozwijać swoje umiejętności i talenty. Projekt dedykowany jest dyrektorom i nauczycielom placówek szkolnych, pedagogom, także dydaktykom przygotowującym się do pracy w zawodzie nauczyciela. 

Szkoła Mentorów Oświaty Stowarzyszenia Promentor funkcjonuje już od kilku lat w naszej ofercie i spotkała się z dużym uznaniem uczestników poprzednich edycji, który docenili projekt przede wszystkim za fakt, że jest to wiedza, którą można wdrożyć w życie natychmiast po zakończeniu kursu.  Uczestnicy podkreślali także, że projekt pozwala na przyjrzenie się problemom nauczycieli z bliska, daje gotowe rozwiązania oraz inspiruje do działania, ponadto jest platformą do dyskusji i wymiany doświadczeń. 

SMO to program opracowany przez Zespół Merytoryczny Stowarzyszenia Promentor składający się z praktyków oświaty: dyrektorów szkół oraz nauczycieli dyplomowanych, jednocześnie posiadających praktyczne doświadczenia biznesowe. Kurs realizowany jest w systemie 48 godzin w ciągu 6 dni szkoleniowych w ramach 2-dniowych zjazdów weekendowych.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOŁY

Zakres merytoryczny szkoły to m.in: 
-Mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
-Cele i założenia mentoringu
-Przygotowanie procesu mentoringowego
-Tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
-Rola dyrektora i rola nauczyciela we wdrażaniu mentoringu w szkole
-Diagnozowanie potrzeb i przyczyn
-Narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
-Monitorowanie i zakłócenia w procesie mentoringowym
-Nowy nauczyciel w szkole, nowy pracownik – skuteczne wdrażanie
-Relacje z rodzicami
-Funkcjonowanie w grupie pracowniczej: budowanie relacji w grupie
-Budowanie autorytetu Mentora
-Etyka w pracy Mentora
-Plan osobistego rozwoju każdego uczestnika Szkoły Mentorów Oświaty

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

ABSOLWENCI SZKOŁY BĘDĄ MIEĆ MOŻLIWOŚĆ DOGŁĘBNEGO POZNANIA I PRZEĆWICZENIA WCIĄŻ CORAZ BARDZIEJ POPULARNEJ FORMY ROZWOJU, JAKĄ JEST MENTORING.  DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ UDZIAŁ W SMO STWARZA MOŻLIWOŚĆ ŚWIADOMEGO WDRAŻANIA DO ZAWODU NAUCZYCIELI MNIEJ DOŚWIADCZONYCH.  DLA NAUCZYCIELI – TO OKAZJA DO POZNANIA SWOJEGO POTENCJAŁU W KONTEKŚCIE PROWADZENIA NAUCZYCIELI MNIEJ DOŚWIADCZONYCH, INDYWIDUALNEJ PRACY Z NIMI I DOCELOWO BUDOWANIA W SWOIM ŚRODOWISKU STATUSU MENTORA.

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów (w większości z Certyfikatem Trenera Międzynarodowego) mających jednak do czynienia ze specyfiką polskiej edukacji publicznej i prywatnej na wszystkich poziomach.

TERMINY ZJAZDÓW

19-20 października 2019 

9-10 listopada 2019 

23-24 listopada 2019

Cena: 800 zł

Dotychczasowe edycje zakończyły się sukcesem, czego dowodem są wysokie oceny uczestników oraz otrzymane rekomendacje. Sprawdź tutaj.

KONTAKT

DR PIOTR WIROŃSKI – TEL: 602 47 58 17 
piotr.wironski@promentor.pl 

ZAPISY

drogą mailową na adres: piotr.wironski@promentor.pl

Szczegóły tutaj

 

Katarzyna Hnat