WITOLD EKIELSKI, dotychczasowy członek Stowarzyszenie PROMENTOR, został wybrany na Walnym Zjeździe Stowarzyszenia, nowym członkiem Zarządu PROMENTORA. Zastąpił na tym stanowisku Zuzannę Wilińską, która pełniła tę funkcję w ostatnim czasie. Pozostali członkowie Zarządu pozostają bez zmian.

Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR stale się rozwija i rozrasta, wymaga ogromnej pracy przede wszystkim ze strony Zarządu, ale i pozostałych  członków. W ostatnim czasie, z różnych względów osobistych z funkcji członka Zarządu zrezygnowała Zuzanna Wilińska. Zarząd ogłosił nabór na nowego członka, którym podczas 50. Zjazdu Stowarzyszenia, znaczną przewagą głosów, został wybrany Witold Ekielski.

Więcej o nim tutaj: https://www.promentor.pl/project/witold-ekielski/

Zuzannie dziękujemy za dotychczasową działalność i zaangażowanie w pracę na rzecz Stowarzyszenia, a Witkowi życzymy satysfakcji i kreatywnych pomysłów w nowej roli. Całemu Zarządowi zaś, dobrej i owocnej współpracy. 

Pełny skład Zarządu PROMENTORA tworzą obecnie: (widoczni na zdjęciu od lewej) GRZEGORZ DOBEK – prezes,  ALEKSANDRA STANKOVIĆ – wiceprezes, PIOTR WIROŃSKI – wiceprezes, oraz WITOLD EKIELSKI – członek Zarządu. 

 

 

Katarzyna Hnat