Witold Ekielski

Imię i nazwisko
Witold Ekielski
Pracuję
Cała Polska
Dane kontaktowe
www.przedsiebiorstwospoleczne.pl

Potrafię spojrzeć na problem z wielu różnych perspektyw, dzięki doświadczeniu zdobytemu w różnych rodzajach instytucji, z którymi pracowałem.

Jako doradca współtworzyłem dokumentacje związana z inwestycjami samorządów o wartości łącznej przekraczającej 250 milionów złotych, współtworzyłem lub samodzielnie opracowałem ponad 40 biznesplanów inwestycji realizowanych przez przedsiębiorstwa planujące je sfinansować z dotacji unijnej.

Obecnie doradzam organizacjom społecznym prowadzić działalność gospodarczą, tak by mogły same zarobić pieniądze na prowadzoną działalność społeczną. Liczba organizacji społecznych, którym pomogłem zapewne przekracza setkę…

Nieprzerwanie od 2015 roku jestem członkiem Krajowego Komitetu Rozwoju Ekonomii Społecznej, który doradza Ministrowi Rodziny i Polityki Społecznej oraz pełnię funkcję Przewodniczącego grupy ds. strategiczno programowych tego Komitetu.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

 

  • Wartość projektów, dla których pozyskałem dofinansowanie przekracza 250 000 000 zł
  • W 2018 byłem głównym autorem koncepcji działalności oraz najważniejszych dokumentów opisujących jak działać ma Stowarzyszenie Socios Wisła Kraków, którego po założeniu zostałem pierwszym Prezesem.
  • Byłem angażowany jako ekspert podczas prac komisji sejmowych podczas prac nad ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz ustawą o ekonomii społecznej.
  • Jestem autorem dwóch książek nt. współpracy organizacji społecznych z samorządami oraz wariantów działalności organizacji społecznych w kontekście formy prawnej i źródła finansowania.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

 

  •  Zarządzanie strategiczne czyli jak zaplanować rozwój by Wizja stała się faktem;
  • Biznes plan czyli jak zaplanować inwestycję by była rentowna;
  • Zmiana struktury organizacyjnej oraz powiązanie jej z polityką rachunkowości.
  • Jak budować wizerunek / realizować społeczną odpowiedzialność biznesu dzięki współpracy z organizacjami społecznymi;
  • Jak założyć organizację społeczną, która będzie zależna od przedsiębiorstwa, którego tworzenie wizerunku ma tworzyć;
  • Jak założyć i prowadzić organizację społeczną z działalnością gospodarczą.

Skontaktuj się z mentorem

Email: ekielski@ekielski.pl

Telefon: 792 388 082