Szkoła Mentorów Oświaty już po raz IV zaprasza nauczycieli, dyrektorów i wychowawców na zajęcia w ramach autorskiego projektu Stowarzyszenia Mentorów Promentor. Po sukcesach trzech poprzednich edycji i ogromnym zainteresowaniu jakie towarzyszy udziałowi w naszych warsztatach, z kolejną edycją ruszamy już 23 września.

DO KOGO KIERUJEMY TEN PROJEKT?

Szkoła Mentorów Oświaty  (SMO) to projekt skierowany do doświadczonych nauczycieli i pedagogów chcących czerpać satysfakcję z dzielenia się swoim doświadczeniem życiowym i zawodowym z nauczycielami będącymi na początku swojej drogi zawodowej. Ale nie tylko – również do dyrektorów szkół, którzy mają możliwość wdrażania mentoringu w swojej szkole lub placówce oświatowej.

CZEGO NAUCZYSZ SIĘ W TEJ SZKOLE?

Po pierwsze można uzyskać wiedzę, jak świadomie i w sposób zorganizowany prowadzić innych na ich drodze rozwoju w pracy nauczyciela. Po drugie  jak zaprojektować cały proces mentoringowy oraz współpracy z mentee. Po trzecie, Szkoła Mentorów Oświaty uczy jakich użyć narzędzi i jak poprowadzić naszego „ucznia” (mentee) ścieżką osobistego i zawodowego rozwoju. Dowiemy się również w jaki sposób mentor może skorzystać z wiedzy i doświadczenia mentee.  A na tym przecież polega nowoczesny mentoring, rozumiany jako wspólna wymiana wiedzy i doświadczenia. 

JAKI JEST PROGRAM?

Program Szkoły opracował Zespół Merytoryczny Stowarzyszenia składający się z praktyków oświaty: dyrektorów szkół oraz nauczycieli dyplomowanych, jednocześnie posiadających praktyczne doświadczenia biznesowe. Szkoła Mentorów Oświaty to: 6 dni szkoleniowych czyli 48 godzin podczas trzech 2-dniowych zjazdów.

ZAKRES MERYTORYCZNY:

 • Mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
 • Cele i założenia mentoringu
 • Przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, treści, plan pracy, narzędzia i metody rozwojowe
 • Tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
 • Rola dyrektora i rola nauczyciela we wdrażaniu mentoringu w szkole
 • Korzyści z programu mentoringowego w szkole dla wszystkich podmiotów: dyrekcji szkoły, nauczycieli (Mentorów i Mentee), rodziców, uczniów
 • Mentor myśli systemowo – czyli o holistycznym podejściu do mentee
 • Diagnozowanie potrzeb i przyczyn
 • Narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
 • Monitorowanie i zakłócenia w procesie mentoringowym
 • Nowy nauczyciel w szkole, nowy pracownik – skuteczne wdrażanie
 • Relacje z rodzicami
 • Funkcjonowanie w grupie pracowniczej: budowanie relacji w grupie
 • Mentor jako przewodnikspołeczny-oczekiwania ze strony grupy
 • Nauczyciel i wychowawca jako mentor na „wyjeździe” (wycieczki szkolne, zielona szkoła)
 • Imprezy szkolne, akademie, projekty edukacyjne – rola mentora
 • Cechy dobrego Mentora
 • Motywacja do bycia Mentorem
 • Budowanie autorytetu Mentora
 • Etyka w pracy Mentora
 • Plan osobistego rozwoju każdego uczestnika Szkoły Mentorów Oświaty

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKA

Absolwenci Szkoły będą mieć możliwość dogłębnego poznania i przećwiczenia wciąż coraz bardziej popularnej formy rozwoju, jaką jest mentoring. 
Dla dyrektorów szkół udział w SMO stwarza możliwość świadomego wdrażania do zawodu nauczycieli mniej doświadczonych. 
Dla nauczycieli – to okazja do poznania swojego potencjału w kontekście prowadzenia nauczycieli mniej doświadczonych, indywidualnej pracy z nimi i docelowo budowania w swoim środowisku statusu mentora.

DLACZEGO WARTO?

Zajęcia prowadzone są przez doświadczonych trenerów (w większości z Certyfikatem Trenera Międzynarodowego) mających jednak do czynienia ze specyfiką polskiej edukacji publicznej i prywatnej na wszystkich poziomach.
Dotyczasowe trzy edycje zakończyły się sukcesem, czego dowodem są wysokie oceny uczestników oraz otrzymane rekomendacje, które znajdziesz na naszej stronie w zakładce “Projekty”.

KONTAKT:
KOORDYNATOR SMO 
dr Piotr Wiroński – tel: 602 47 58 17 
piotr.wironski@promentor.pl

 

 

Katarzyna Hnat