Jesień w Krakowie zapowiada się pod znakiem mentoringu, bowiem Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR organizuje duże wydarzenie jakim będzie Konferencja pt: „Mentoring – perspektywa zarządzania XXI wieku”. Głównym celem konferencji jest promowanie wciąż jeszcze mało popularnej formy prowadzenia i rozwoju pracowników, jaką jest mentoring. Wydarzenie odbędzie się w Krakowie 27 października 2022 r. w Międzynarodowy Dzień Mentoringu. Zapisy trwają.

O CZYM BĘDZIE KONFERENCJA?

Dlaczego akurat mentoring ma być tą dwudziestopierwszowieczną perspektywą zarządzania? Jeśli spojrzymy na przemiany społeczne w obszarze zawodowym, ale i nie tylko, to dostrzegamy: ciągłe stawianie nacisku na ekonomizację procesów (w tym wdrożeniowych i rozwojowych), rozwój technologii (a zatem i zdalnych form komunikacji), marsz w stronę specjalizacji zawodowych (a co za tym idzie – potrzeby nauki zindywidualizowanej).

Stwierdzenie, że XXI wiek przyniósł nam zmiany jest truizmem. Przyniósł zmiany gwałtowne, niespodziewane, głębokie, w obszarze gospodarczym, politycznym i społecznym.  Opis zmieniającej się rzeczywistości wypracowany w końcu XX wieku – VUCA –  pokazał ostatnio dość boleśnie swoją adekwatność. Realia świata w początku XXI to niespodziewana zmienność, nieprzewidywalna niepewność, kompleksowa złożoność i trudna do analizy niejednoznaczność. Okazało się też, że w wielu aspektach nie jesteśmy do tego przygotowani.

W obszarze społecznym, a zwłaszcza zarządzania i rozwoju ludzi w organizacjach, rzeczywistość zaskoczyła nas i wymusiła nagłe zmiany – w komunikacji, w budowaniu relacji, w metodach zarządzania, w procesach rozwojowych.

W ramach wystąpienia zostanie przedstawione autorskie spojrzenie na wpływ nowych realiów XXI wieku na działania i procesy w obszarze rozwoju ludzi dotyczące mentoringu.

Jaki jest / będzie mentoring w najbliższej przyszłości?

Pierwsze doświadczenia w prowadzeniu procesów mentoringowych w nowych realiach trzeba  szczególnie uważnie analizować i wyciągać wnioski. Na ich podstawie podejmować próby zdefiniowania wyzwań  stojących przez mentorami i mentoringiem.

CO ZAWIERA PROGRAM?

Ciekawie przedstawia się program konferencji, przybliżymy bowiem zmiany, jakie zaszły w mentoringu z pięciu różnych perspektyw:

– menadżera
– sukcesora
– HR-owca
– decydenta
– oraz mentora i mentee

KTO WYSTĄPI?

Konferencja odbędzie się w formie paneli wykładowych i warsztatów. Wśród prelegentów członkowie Zarządu oraz mentorzy Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR: Grzegorz Dobek, Zuzanna Wilińska, Piotr Wiroński,  Aleksandra Stanković, Krzysztof Prystupa, Tomasz Wański, Rafał Piekarski, Renata Muszyńska, Katarzyna Hnat, Hanna Sikora i Magdalena Mazur.

GDZIE I KIEDY?

DATA: 27.10.2022

MIEJSCE: Centrum konferencyjno – hotelowe Krowodrza, ul. Wybickiego 3a, Kraków

ZAPISY I SZCZEGÓŁY PROGRAMU:  http://konferencja.promentor.pl/

Ważna informacja dla zainteresowanych, wydarzenie jest płatne!

PROGRAM KONFERENCJI

 II Konferencja Biznesowa PROMENTORA, 27.10.2022 „Mentoring – perspektywa zarządzania XXI wieku”

 Część 1 – prelekcyjna

10.00 – 10.05 – Powitanie Grzegorz Dobek, Prezes SM Promentor

10.05 – 10.10 – przedstawienie programu i prelegentów Krzysztof Prystupa

10.30 – 11.00 – Mentoring w perspektywie XXI wieku Tomasz Wański

11.00 – 11.15 – wystąpienie – perspektywa menadżera – Rafał Piekarski /Aleksandra Stanković

11.15 – 11.30 – wystąpienie– perspektywa sukcesora – Renata Muszyńska

11.30 – 11.45 –  przerwa kawowa

11.45 – 12.00 – wystąpienie – perspektywa mentora i mentee – Katarzyna Hnat

12.00 – 12.15– wystąpienie – perspektywa HR-owca – Hanna Sikora

12.15 – 12.30 – wystąpienie – perspektywa decydenta – Magdalena Mazur

12.30 – 12.50 –SM PROMENTOR Piotr Wiroński Wiceprezes SM Promentor

12.50 – 13.20 – wystąpienie Gościa specjalnego

13.30 – 14.30 – OBIAD

Część 2 – warsztatowa

14.30 – 17.00 – pięć równoległych warsztatów „Perspektywy mentoringu”

  • Warsztat 1 – „Perspektywa menedżera”

Prowadzenie: Aleksandra Stanković i Rafal Piekarski

  • Warsztat 2 – „Perspektywa sukcesora”

Prowadzenie: Renata Muszyńska i Krzysztof Prystupa

  • Warsztat 3 – „Perspektywa mentora i mentee”

Prowadzenie: Katarzyna Hnat i Tomasz Wański

  • Warsztat 4 – „Perspektywa HR-owca”

Prowadzenie: Hanna Sikora i Zuzanna Wilińska

  • Warsztat 5 – „Perspektywa decydenta”

Prowadzenie: Magdalena Mazur i Piotr Wiroński

WIĘCEJ INFORMACJI TUTAJ: http://konferencja.promentor.pl/

ZAPRASZAMY!

 

 

 

Katarzyna Hnat