Już można się zapisywać do udziału w Międzynarodowej Szkole Mentorów PROMENTOR. Doświadczona kadra mentorów przygotowała unikatowy projekt, który da Ci możliwość zdobycia fachowej wiedzy z zakresu mentorignu oraz praktycznie przygotuje do pełnienia zawodu mentora prowadzącego profesjonalne procesy mentoringowe. Międzynarodowa Szkoła Mentorów PROMENTOR to szansa na certyfikat profesjonalnego mentora z akredytacją  Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii.

Jeśli do tej pory w zakresie mentoringu działałeś intuicyjnie, a Twoje mentorowanie opierało się na skromnej wiedzy i niewielkim doświadczeniu, teraz masz szansę to zmienić, wzbogacić wiedzę i uzupełnić ją o nowe doświadczenia.

MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENTORÓW TO:

 • osiem dni aktywnego poznawania różnych aspektów mentoringu
 • praktyczna nauka kompetencji, technik i narzędzi mentorskich
 • przećwiczenie prowadzenia procesów mentoringowych jeden-na-jeden
 • poznanie doświadczeń z wdrażania programów mentoringowych w firmach i organizacjach
 • kontakt z doświadczonymi Mentorami

CELE SZKOŁY – to przekazanie wiedzy i przećwiczenie umiejętności w następujących obszarach:

 • mentoring jako forma rozwoju osobistego
 • rola i zadania stron (mentor i mentee) w procesach mentoringowych
 • wykorzystanie tej metody w firmach i organizacjach
 • kluczowe kompetencje mentorskie
 • zasady prowadzenia procesów mentoringowych
 • standard Procesu Mentoringowego i Standard Mentora
 • prowadzenie spotkań mentoringowych
 • narzędzia przydatne w pracy mentora
 • autorefleksja mentora jako narzędzie jego ciągłego rozwoju

ZAKRES TEMATYCZNY:

Szkoła Mentorów składa się z czterech modułów:

 • MODUŁ I KONCEPCJA – wprowadza uczestników w kluczowe zagadnienia mentoringu,  przedstawia rolę i zadania obu stron w ramach procesu, daje możliwość rozpoznania możliwych obszarów swojej mentorskiej eksperckości i odpowiedzialności mentora, z pełnym rozumieniem tego czym jest mentoring, a czym nie jest
 • MODUŁ II KOMPETENCJE – to poznanie zasad nawiązania i rozpoczęcia procesu oraz budowanie kompetencji mentorskich: słuchania i słyszenia, dawania rady, zadawanie pytań i rozumienie emocji mentee; to możliwość poznania własnego, naturalnego stylu pracy w roli mentora, zasad uczenia dorosłych oraz okazja do praktykowania poznanych umiejętności
 • MODUŁ III PROCES – stanowi kompendium wiedzy o prowadzeniu procesów mentoringowych: uczy zasad ustalania kontraktu, daje możliwość poznania narzędzi mentoringowych, omawia sprawę zbudowania i utrzymania motywacji obu stron, pokazuje wyzwania i pokusy stające przed mentorem i stwarza możliwość wypracowania sposobów radzenia sobie z nimi
 • MODUŁ IV WDROŻENIE – to wiedza i praca warsztatowa nad kanonami wdrożenia procesów mentoringowych w organizacjach, poznanie zasad i pułapek tego zadania, możliwość wypracowania zasad komunikacji i ewaluacji procesu oraz otrzymanie   rekomendacji wynikających z praktyki

REZULTATY UDZIAŁU W SZKOLE MENTORÓW:

 • uczestnicy będą znać specyfikę mentoringu jako formy rozwoju osobistego
 • uczestnicy będą potrafili prowadzić procesy mentoringowe w roli mentora
 • uczestnicy będą potrafili wykorzystywać i rozwijać swoje kompetencje mentorskie
 • uczestnicy będą potrafili świadomie używać narzędzi mentorskich
 • uczestniczy będą umieć organizacyjnie tworzyć i projektować procesy mentoringowe
 • uczestnicy poznają standardy przebiegu procesów mentoringowych oparte na dobrych praktykach
 • uczestnicy będą potrafili zaprojektować i zarządzać procesami mentoringowymi w organizacjach

TERMINY:

Moduł 1 KONCEPCJA –  5-6 marca 2022
Moduł 2 KOMPETENCJE – 26-27 marca 2022
Moduł 3 PROCES – 23-24 kwietnia 2022
Moduł 4 WDROŻENIE – 14-15 maja 2022

Zajęcia odbędą się w Krakowie.

CENA: 7100 ZŁ

ZAPISY: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY TUTAJ: https://www.promentor.pl/miedzynarodowa-szkola-mentorow/

Koordynator projektu: Tomasz Wański
Dodatkowe informacje uzyskasz kontaktując się z nami pod adresem:  msm@promentor.pl

Więcej informcji o projekcie znajdziesz tutaj: https://www.promentor.pl/miedzynarodowa-szkola-mentorow/

admin