MIĘDZYNARODOWY KURS MENTORINGU PROMENTOR

2017 – OBECNIE

Kurs Mentoringu realizujemy od roku 2017 jako trzydniowe szkolenie wprowadzające do idei mentoringu, uczące metod i narzędzi mentora, umiejętności projektowania procesów mentoringiowych, pokazujące korzyści z wdrażania procesów do firm i organizacji. Kurs skierowany jest do szeroko rozumianego biznesu: do osób, które widzą się w roli mentora (prowadzącego, przygotowującego) innych do określonych stanowisk, zakresów obowiązków, funkcji, ale też do osób decyzyjnych i zarządzających w strukturach firmowych.

 Kurs posiada status Międzynarodowego, ponieważ jego program został zaakceptowany i jest autoryzowany przez Insititure of Leadership & Management (ILM) – naszego brytyjskiego Partnera. Dzięki temu uczestnicy, oprócz zaświadczenia PROMENTORa, mogą otrzymać również zaświadczenie ukończenia Kursu w wersji anglojęzycznej, wystawiane bezpośrednio przez ILM.

Kurs prowadzimy przede wszystkim jako szkolenie otwarte, organizowane średnio co kwartał w Krakowie, Kielcach, Łodzi i Warszawie, ale możliwe jest także zamówienie Kursu jako szkolenia zamkniętego dla pracowników firmy.

Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR odbywa się w niewielkich grupach: 3-7 osób, co daje możliwość ciągłej, praktycznej, warsztatowej pracy przez trzy dni Kursu oraz możliwość pracy indywidualnej z każdym z uczestników. Każdy uczestnik otrzymuje obszerny feedback na różnych etapach szkolenia od trenera i grupy.

Średnia ocen w ankietach ewaluacyjnych po Kursie wynosi 4.86 w ocenie progamu i atrakcyjności Kursu oraz 4.93 w ocenie trenera prowadzącego w skali od 1 do 5. Wszystkie, cząstkowe nawet, oceny modalne i mediany w ankietach wynoszą 5.

Po każdej edycji Kursu średnio 1-2 uczestników przystępuje do Stowarzyszenia. Z kolei członkowie Stowarzyszenia, nie uczestniczący wcześniej w mentoringowycm szkoleniu, decydują się na udział w Kursie, należąc już do grona PROMENTORów.

 

OPINIE O KURSIE

DODATKOWE MATERIAŁY