Nowy rok szkolny to okazja na rozwój również dla nas, dorosłych i być może ułożenie swojego zestawu lektur do przeczytania na jesień. Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR zwraca uwagę na książkę godną polecenia nauczycielom – mentorom, którzy w tej roli wystąpią w tym roku po raz pierwszy. Po jaką publikację warto sięgnąć? O tym dziś w artykule członkini naszego Stowarzyszenia Sylwii Jaźwińskiej. 

Lektura godna przeczytania. 

„Nauczyciel mentor. Zbuduj klasę marzeń”  Marzena Kud, Barbara Lew.

Pamiętasz ten dzień, w którym jako świeżo upieczony nauczyciel wszedłeś po raz pierwszy do sali lekcyjnej? Jak szybko okazało się, że to czego się nauczyłeś, delikatnie mówiąc, średnio się przydaje… Jak to możliwe, że praca z młodym człowiekiem jest aż tak wymagająca, że wielu nauczycieli poddaje się i zmienia zawód, choć mają ogromną wiedzę przedmiotową i wielki entuzjazm w chwili, gdy po raz pierwszy przekraczają próg szkoły? Oczywiście składowych jest wiele. Zmienia się świat, zmienia się rynek pracy, a co za tym idzie zmieniają się również wymagania względem przyszłego pracownika. Jednak czy system edukacji nadąża za tymi zmianami? Pytanie pozostawię bez odpowiedzi. Ważne, by nauczyciel nadążał.

Praca z grupą (i to często bardzo liczną) to proces, który wymaga od nauczyciela wielu kompetencji wykraczających poza znajomość przedmiotu. Być może teraz mocno się narażę, ale czy nie bywa tak, że to nauczyciele stają się „analfabetami” w rozumieniu Alvina Tofflera, który uważa, że „Analfabetą XXI wieku będzie ten, kto nie potrafi się uczyć, potem oduczać, a następnie znowu nauczyć”. Współczesna edukacja, która trwa osadzona w modelu pruskim, zdecydowanie wymaga metod, form, narzędzi już z XXI wieku. Myślę, że kompetencje miękkie odgrywają większą rolę we współczesnej edukacji, niż samo przekazywanie wiedzy, która jest zdecydowanie bardziej dostępna niż 200 lat temu. Dzisiejszy nauczyciel powinien być niejako mentorem pokazującym możliwości dla swoich podopiecznych, a niejednokrotnie i dla ich rodziców. Dzisiaj nauczyciele kończą studia nieprzygotowani do rozmów z rodzicami, trudnych sytuacji z uczniami, nie są wyposażeni w umiejętności trenerskie pozwalające im prowadzić lekcje w atrakcyjny sposób, co pozwoliłoby zwiększyć wyniki edukacyjnie uczniów.

By wzmocnić te kompetencje polecam lekturę „Nauczyciel mentor. Zbuduj klasę marzeń” Marzeny Kud, Barbary Lew. Książka ta, jest praktyczną pozycją pomocną w budowaniu autorytetu nauczyciela, ustalaniu zasad współpracy z uczniami i rodzicami oraz zarządzaniu emocjami. A to na tych ostatnich w głównej mierze opiera się proces uczenia. Ciekawostka, o której wspominają autorki: czy wiesz, że przeciętny nastolatek kontroluje jedynie 15% emocji wypisanych na jego twarzy. Reszta to wynik przypadku.

Marzena Kud i Barbara Lew w swojej pozycji (pierwszej tego typu na rynku!) przekładają wiedzę biznesową z zakresu budowania zespołu i zarządzania zasobami ludzkimi na grunt szkolny. I co najważniejsze, nie jest to sucha teoria. Znajdziemy tu przykłady z życia wzięte i propozycje rozwiązań, ćwiczenia, scenariusze zajęć rozwijające kompetencje miękkie, narzędzia ułatwiające motywację uczniów, wyrabianie dobrych nawyków, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, usprawniające komunikację, a także inspiracje wzbogacające biblioteczkę nauczyciela oraz ucznia. Idea książki zakłada, że nauczyciel może zbudować w klasie silny zespół wykorzystując potencjał i zasoby uczniów, swoje umiejętności przywódcze i w sposób atrakcyjny przekazywać wiedzę oraz zaszczepić chęć do nauki.

Jako nauczyciel z ponad ćwierć wiecznym stażem, rekomenduję tę lekturę pedagogom pracującym na każdym szczeblu edukacji, nauczycielom początkującym oraz tym doświadczonym, a także wszystkim osobom, którym bliski jest rozwój osobisty, które chcą się czegoś oduczyć i nauczyć na nowo.

Sylwia Jaźwińska
– nauczyciel, mentor, trener mentalny

 

 

 

admin