Mentoring wydaje się odpowiedzią na wiele potrzeb,  jakie pojawiły się w dzisiejszych, zmiennych czasach w firmach , które chcą być nowoczesne, wydajne i skuteczne. Podsumujmy więc pokrótce, jakie korzyści przynosi mentoring w organizacjach.

Zatrzymanie  unikatowej wiedzy w firmie

Mentorzy wewnętrzni to najbardziej doświadczeni  pracownicy, którzy przekazują swoją unikalną, gromadzoną często latami wiedzę młodszym stażem pracownikom. Nie trzeba zatrudniać trenerów, nie trzeba prowadzić prezentacji na temat właściwej postawy w pracy, stylu pracy z klientem czy radzenia sobie z trudnymi sytuacjami. Mentor przekazuje te informacje mentee, dokładnie wtedy, kiedy on tego potrzebuje – najczęściej, kiedy ten  jest wprowadzany na nowe stanowisko. A chodzi przecież często o stosunkowo wysokie lub istotne stanowiska. Możliwość wzorowania się na najlepszych pracownikach i uzyskania od nich informacji zwrotnej jest doskonałą jakościowo i korzystną kosztowo opcją dla firm.

Zapewnienie rozwoju najlepszym i najbardziej zaangażowanym pracownikom

Mentorami zostają wybrani, najlepsi w swojej dziedzinie pracownicy. Często są to ludzie o sporym stażu, z niejakim trudem znajdujący nowe bodźce w pracy. Mentoring pozwala im na sięgnięcie po nowe wyzwanie i znalezienie się w unikatowej i prestiżowej roli. Podobnie na mentee wybierani są “High Potentials”. Dla nich mentoring może okazać się bezcenną trampolina do rozwoju. To zobowiązujące!

Poszerzenie zakresu kompetencji wszystkich zaangażowanych stron

Dobrze implementowany proces mentoringowy zasadza się na wybieraniu efektywnych rozwiązań. Do nich należy skorzystanie z wykwalifikowanej pomocy przy wprowadzaniu procesu w firmie. Po co wyważać otwarte drzwi? Profesjonalne krótkie szkolenie dla zarządu – inicjującego proces, działu HR obsługującego proces, mentorów wewnętrznych – prowadzących procesy i mentee – będących aktywnymi odbiorcami mentoriali jest bardzo pożądane, jeśli firma stawia na skuteczność działań.

Zbudowanie kultury dzielenia się wiedzą

Jak wiemy, w dzisiejszych czasach nie ma osób samowystarczalnych, nie ma samowystarczalnych specjalistów, nie ma menedżerów, którzy wiedzieli by wszystko, ani o zgrozo! wszechwiedzących szefów. Wiedzy jest za dużo, żeby ją ogarnąć w pojedynkę. Mentoring daje szansę na zbudowanie kultury otwartego dzielenia się wiedzą i umiejętnościami. Poza tym daje szansę na kulturę zaufania,  radości ze współpracy, większej satysfakcji i prestiżu w obrębie firmy. Proces mentoringowy wyzwala mnóstwo pozytywnych uczuć , a co najważniejsze nie jest procesem jednostronnym, wręcz przeciwnie. Większość mentorów podkreśla, że sami wiele uczą się od swoich mentee.

Dodajmy, że jeśli firmie zależy na wprowadzeniu u siebie mentoringu z sukcesem,  to najskuteczniejsza metodą jest sięgnięcie po wsparcie firmy szkolącej mentorów.

Pozwala to na:

  • Łatwiejsze pozyskanie aprobaty decydentów
  • Doskonalenie umiejętności i szybkie osiągnięcie sprawności działania przez zarządzających procesem, trenerów wewnętrznych i samych mentorów
  • Ułatwienie każdego procesu poprzez uwiarygodnienie mentorów i ich umiejętności odpowienim, wartościowym   szkoleniem
  • Zmniejszenie liczby procesów zakończonych niepowodzeniem z powodu niedostatku wiedzy, umiejętności, niewłaściwego rozumienia sensu poszczególnych działań, spadku motywacji
  • Zademonstrowanie swojej dbałości o bezpieczeństwo mentee i etykę pracy wymaganą w roli mentora
  • Zwiększenie kontroli nad jakością całego procesu i zminimalizowanie szans na niepowodzenie.

Mentoring to nowoczesna metoda zindywidualizowanego rozwoju pracowników oferująca wzrost cennych umiejętności, kompetencji i postaw oraz kreująca atmosferę zaufania i dzielenia się wiedzą dla dobra firmy i jej pracowników.

Autorka: Agnieszka Kaseja, biznes coach, mentor przedsiębiorczości i samozatrudnionych, szczególnie kobiet

admin