Rozwój osobisty oraz iwestycja w siebie to najlepszy prezent na Święta i nie tylko. Możesz to zrobić już dziś! Zapraszamy na Międzynarodowy Kurs  Mentoringu  PROMENTOR, który odbędzie się w Krakowie w dniach 11-13 grudnia 2020. Zapisy trwają! Szczegóły poniżej,

Międzynarodowy Kurs Mentoringu PROMENTOR posiada autoryzację wydaną przez Institute of Leadership & Management z Wielkiej Brytanii (Rejestr: Walled Garden, code D321-03)

 • Kurs Mentoringu jest pierwszym stopniem zdobywania kompetencji (wiedzy
  i umiejętności) w zakresie prowadzenia procesów mentoringowych oraz przygotowywania się do funkcji Mentora w relacjach indywidualnych i w ramach organizacji
 • Podczas kursu omawiamy i ćwiczymy najważniejsze obszary mentoringu oraz kompetencje osobiste Mentorów i przyszłych Mentorów
 • Kurs obejmuje najważniejsze aspekty prowadzenia mentoringu, jest ukierunkowany na  praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności w organizowaniu i wdrażaniu mentoringu.
 • Kurs Mentoringu otwiera drogę do poznawania, rozwijania i wdrażania wciąż jeszcze mało znanej w Polsce, a skutecznej i stosowanej od lat w Europie, formy przekazywania wiedzy, uczenia, wdrażania innych czy wspomagania ich w procesie rozwoju osobistego

Do kogo skierowany jest Międzynarodowy Kurs  Mentoringu?

 • do osób na stanowiskach zarządczych i kierowniczych, posiadających wiedzę, umiejętności i życiowe doświadczenie, którzy chcą się dzielić swoja wiedzą
  z pracownikami będącymi na początku drogi zawodowej
 • do pracowników działów personalnych firm, którzy planują pełnienie roli mentora i rozwój innych
 • do właścicieli firm myślących o sukcesji w firmie i potrzebie przekazania know-how zaufanej osobie lub o systemowym wdrażaniu nowych ludzi do pracy i do zawodu
 • do trenerów i coachów, którzy z racji swojego zawodu mają doświadczenia w rozwoju innych, a chcieliby poznać kolejną formę pracy skierowaną na podnoszenie kompetencji innych
 • do wszystkich, którzy maja potrzebę wspierania innych w ich rozwoju, dzielenia się swoim życiowym doświadczeniem, którzy są już nieformalnymi Mentorami dla kogoś, ale chcieliby dowiedzieć się, jak świadomie i w sposób zorganizowany rozwijać innych poprzez  mentoring

Program Kursu:

Kurs składa się z trzech dni szkoleniowych obejmujących 24 godziny szkoleniowe zajęć. Prowadzony jest w 100% warsztatowo z wykorzystaniem wielu metod szkoleniowych.

Tematyka Kursu

 • mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
 • cele i założenia mentoringu
 • obszary mentoringu – co można rozwijać tą formą pracy
 • różnorodność form mentoringu: formalny – nieformalny, osobisty – organizacyjny, regularny – okazjonalny.
 • zawiązywanie kontraktów mentoringowych – jak znaleźć sobie Mentora, jak zachęcić do bycia Mentee?
 • tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
 • standardy procesu mentoringu
 • przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, treści, plan pracy
 • narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
 • czynniki determinujące sukces programów mentoringowych
 • standard mentora wg PROMENTOR – cechy, motywacja do pracy, budowanie autorytetu
 • Korzyści z mentoringu – różne perspektywy (osobista, organizacyjna, społeczna)

Termin i miejsce najbliższej edycji Kursu:  

 • 11 – 13 grudnia 2020 r. (piątek – niedziela), Kraków

Zgłoszenia na Kurs dokonywane są poprzez informację mailową na adres: biuro@promentor.pl oraz dokonanie wpłaty w wysokości 2400 zł. brutto na konto Stowarzyszenia numer: 93-1050-1445-1000-0090-3041-4743

Formularz zgłoszeniowy tutaj: https://www.promentor.pl/miedzynarodowy-kurs-mentoringu-promentor-informacje/

Zapraszamy!

admin