Mentoring w Polsce wciąż częściej realizowany jest w sposób nieformalny lub intuicyjny, a sam mentor rozumiany bardziej jako autorytet godny naśladowania przez ucznia “w ukryciu”. Tymczasem w biznesie na świecie od dłuższego już czasu mentoring z powodzeniem sprawdza się jako świadoma i skuteczna metoda rozwoju. Coraz więcej osób, szczególnie młodych, szuka doświadczonego mentora, bo chce przy jego pomocy rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w konkretnych obszarach.

Wychodząc temu naprzeciw Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR przygotowało projekt, w ramach którego będzie można w unikalny sposób zdobyć praktyczną wiedzę o mentoringu i otrzymać certyfikat mentora. To Międzynarodowa Szkoła Mentorów PROMENTOR, akredytowana przez Institute Leadership & Management z Wielkiej Brytanii, która rusza w Krakowie już w kwietniu tego roku.

 

CZYM JEST MIĘDZYNARODOWA SZKOŁA MENTORÓW PROMENTOR?

 

Szkoła Mentorów PROMENTOR to kompleksowe poznanie zarówno samej metodyki mentoringu, jak i zadań oraz narzędzi mentora. Szkoła to osiem dni aktywnego poznawania różnych aspektów mentoringu, praktyczna nauka kompetencji, technik i narzędzi mentorskich, możliwość przećwiczenia prowadzenia procesów mentoringowych i kontakt z doświadczonymi mentorami.

Istotną cechą i wyróżnikiem naszej szkoły jest fakt uzyskania aprobaty i akredytacji Institute od Leadership & Management z Wielkiej Brytanii, która jest jedną z czołowych światowych instytucji edukacyjnych. Warto dodać, ze program Szkoły, w ramach procesu akredytacji, był analizowany zarówno pod względem merytorycznym jak i metodycznym i został zatwierdzony bez poprawek – mówi Tomasz Wański prezes Stowarzyszenia PROMENTOR, autor koncepcji Szkoły i jeden z wykładowców.

 

DO KOGO KIEROWANY JEST PROJEKT?

 

Szkoła Mentorów PROMENTOR kierowana jest do tych, którzy już pełnią rolę mentorów, ale pragną doskonalić swój warsztat i zdobyć potwierdzenie swoich umiejętności, oraz do: przyszłych mentorów, osób wspierających wdrażanie kultury mentoringowej w organizacjach, do specjalistów różnych branż i zawodów, którzy chcą przekazywać swoją wiedzę innym, czy menedżerów chcących doskonalić i rozwijać młodszych w zawodzie.

Ogromną zaletą tego projektu jest fakt, że w ramach Szkoły przewidziano wiele zajęć praktycznych wzbogaconych autorefleksją i komentarzami doświadczonych mentorów, dzięki czemu absolwenci Szkoły będą mieć szansę stać się cenionymi i poszukiwanymi na rynku pracy mentorami – wyjaśnia autor koncepcji Tomasz Wański. Ponadto absolwenci Szkoły będą w pełni przygotowani do ustrukturalizowanego i skutecznego przekazu swojej wiedzy i doświadczenia, mają więc szansę uniknąć wielu możliwych błędów i pomyłek w pracy mentora, a stosując sprawdzone metody i narzędzia utrzymają wysokie tempo rozwoju swoich uczniów, oraz ich motywację do dalszego rozwoju.

 

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAPISAĆ?

 

W programie Szkoły oprócz tego, że uwzględniono aspekty procesowe i narzędziowe mentoringu, to także zwrócono uwagę na to, jak ważna jest odpowiednia postawa w budowaniu szczerych relacji mentor -uczeń. W ramach zajęć będzie też szansa na zdobycie wiedzy o tym, jak w praktyce wdrażać mentoring w organizacjach (temu tematowi poświęcony jest jeden z czterech modułów Szkoły – patrz program poniżej). Cenne też będzie uzyskanie natychmiastowej porady i konsultacji z doświadczonymi mentorami podczas kolejnych modułów projektu.

WAŻNE. Uczestnicy podczas zajęć będą realizować symulacje sesji mentroringowych, a ich zadaniem między sesjami będzie prowadzenie rzeczywistych sesji mentoringowychdoświadczenia z tych sesji będą omawiane i analizowane podczas zajęć.

Warto dodać, że trenerami Szkoły są nie tylko specjaliści mentoringu, ale jednocześni praktycy którzy są entuzjastami tej metody rozwoju ludzi.  Przekazując know-how chcemy dzielić się mentorsko naszą wiedzą i doświadczeniem. Nam to sprawia przyjemność i jest podstawowym wyznacznikiem naszych działań – dodają wykładowcy Szkoły.

 

ZAKRES TEMATYCZNY SZKOŁY.

 

Szkoła Mentorów składa się z czterech modułów:

MODUŁ I KONCEPCJA wprowadza uczestników w kluczowe zagadnienia mentoringu – czym jest w porównaniu do innych metod rozwoju, przedstawia rolę i zadania obu stron w ramach procesu. Uczestnicy rozpoznają również możliwe obszar swojej mentorskiej eksperckości i zagadnienie odpowiedzialności mentora. Omówione są też obszary mentoringu i korzyści dla stron procesu.

MODUŁ II KOMPETENCJE – to przede wszystkim poznanie zasad nawiązania i rozpoczęcia procesu oraz budowanie kompetencji mentorskich: słuchania i słyszenia, dawania rady, zadawanie pytań i rozumienie emocji mentee. Uczestnicy poznają też własny naturalny styl pracy w roli mentora oraz zasady uczenia dorosłych.

MODUŁ III PROCES – stanowi kompendium wiedzy o prowadzenia procesów mentoringowych. Obejmuje kanon ustalania kontraktu, omówienie i przećwiczenie właściwego poprowadzenia pierwszej i kolejnych sesji mentoringowych. W ramach tego modułu uczestnicy poznają narzędzia przydatne w procesie oraz omawiają sprawę zbudowania i utrzymania motywacji obu stron. Uczestnicy poznają też częste wyzwania i pokusy stające przed mentorem i sposoby radzenia sobie z nimi.

MODUŁ IV WDROŻENIE – to wiedza i praca warsztatowa nad zasadami wdrożenia procesów mentoringowych w organizacjach. Uczestnicy poznają zasady i pułapki tego zadania, nauczą się wdrażać mentoring jako projekt w organizacji – opracowywać cel procesu, metodę wdrożenia, miary sukcesu, sposoby kontroli. Wypracują zasady komunikacji i ewaluacji procesu i otrzymają sprawdzone w praktyce rekomendacje wynikające z praktyki.

 

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLE:

  • będziesz skutecznie pełnił rolę mentora dla Twoich podopiecznych
  • będziesz skutecznie prowadził proces mentoringu tak, aby był dopasowany do osobowości i potrzeb podopiecznego
  • Twoi podopieczni otrzymają efektywnie przekazaną wiedzę i zbudują unikalne umiejętności
  • Twoi uczniowie będą potrafili samodzielnie kierować swoim rozwojem po zakończeniu procesu
  • będziesz pozytywnie postrzegany przez innych i zyskasz ambasadorów swojej osoby w organizacji i poza nią
  • uzyskasz unikalna nagrodę – radość i satysfakcję z rozwoju siebie i Twojego ucznia

Pierwsza edycja Szkoły Mentorów rusza 27 kwietnia w Krakowie i zakończy się 7 lipca 2019.

Terminy poszczególnych modułów:

MODUŁ 1:   27-28 kwietnia

MODUŁ 2: 18-19 maja

MODUŁ 3: 15-16 czerwca

MODUŁ 4: 6-7 lipca

Zapisy drogą mailową na adres:  msm@promentor.pl

Zapraszamy!

 

admin