Piotr Wiroński

 
Piotr Wiroński
Imię i nazwisko
Piotr Wiroński
Pracuję
Kraków
Dane kontaktowe
602 475 817
piotr.wironski@promentor.pl

Trener szkoleniowy od 1997 roku, posiada Międzynarodowy Certyfikat Trenera Zarządzania.

Z wykształcenia: polonista (doktor językoznawstwa po UJ).

Z doświadczenia zawodowego: trener, mentor, pedagog, organizator wydarzeń rozwojowych.

Absolwent pierwszej w Polsce Szkoły Mentorów.

Mentoringiem zajmuje się od roku 2008. Prowadzi kontraktowane mentoriale indywidualne w obszarze kompetencji zawodowych.

Od lat działa na rzecz rozwoju innych.

Pomysłodawca i organizator regularnych (co pół roku) Ogólnopolskich Zjazdów Trenerów – spotkań o charakterze merytoryczno- integracyjnym.

Od 2005 roku – Koordynator Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK – miejsca comiesięcznych warsztatów rozwojowych dla szeroko rozumianego biznesu i edukacji.

Autor publikacji (w tym książkowych) z zakresu trenerstwa, mentoringu, edukacji, autor licznych projektów rozwojowych (Klub Mówcy Biznesowego, Liga Debat Oksfordzkich i inne).

Prywatnie ma dwie pasje:

pierwsza pasja to Jacek Kaczmarski – gra i śpiewa jego poezję w zespole muzycznym od 2006 roku, napisał książkę „Wbrew, pomimo i dlatego” analizującą twórczość Kaczmarskiego, organizuje dla młodzieży cykliczne edycje Konkursu Wiedzy o życiu i twórczości JK.

druga pasja to ping-pong. Gra od lat, aktualnie zawodnik ligowy Polskiej Ligi Tenisa Stołowego.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

  • wieloletni mentorial z osobą przygotowującą się do zawodu trenera, obecnie odnoszącą już sukcesy zawodowe,
  • satysfakcja wszystkich, którzy byli jego uczniami w indywidualnych procesach mentoringowych,
  • konsekwentny rozwój Małopolskiego Klubu Trenerów Zarządzania MATRIK,
  • ciągła organizacja Zjazdów Trenerów, których popularność z roku na rok rośnie,
  • doświadczenie trenerskie – profesjonalne szkolenia od lat, najwyższe oceny uczestników i zleceniodawców.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

  • trenerstwo – projektowanie i prowadzenie szkoleń, wchodzenie na rynek szkoleniowy,
  • organizacja przedsięwzięć typu: zjazdy, turnieje, konkursy, spotkania rozwojowe,
  • tworzenie i zarządzanie dokumentacją wewnętrzną: protokoły, uchwały, regulaminy,
  • praca z językiem – skuteczne tworzenie tekstów w różnych obszarach języka pisanego (artykuły, oferty, zaproszenia),
  • mentoring z mentoringu – jak stać się mentorem, jak prowadzić mentoriale.

Skontaktuj się z mentorem

12 + 2 =