Nina Georgiew-Brzezińska

Imię i nazwisko
Nina Georgiew-Brzezińska
Pracuję
Preferowane Łódź, Warszawa ale również cała Polska
Dane kontaktowe
+48 728 518 698
nina.georgiew@gmail.com
nina.georgiew@promentor.pl

Manager, trener, mentor, coach, doradca HR z ponad 20 letnim doświadczeniem zawodowym w branży finansowej (bankowość leasing, faktoring), szkolnictwie wyższym, BPO, automatyce przemysłowej i kolejowej, farmacji. Odpowiedzialna za realizowanie działań związanych z implementacją narzędzi HR w oparciu o strategię, cele oraz kluczowe KPI organizacji.

Przygotowuje i realizuje projekty szkoleniowe, mentoringowe  i rozwojowe. Specjalizuje się w   tematyce  zarządzania zmianą w aspekcie organizacyjnym i emocjonalnym,  wzrostem efektywności pracy zespołowej,  komunikacją, zarządzaniem i współpracą w zespole,  motywowaniem finansowym i pozafinansowym,  budowaniem efektywnych systemów zarządzania talentami. 

Jako dyrektor personalny odpowiadała za tworzenie oraz realizację polityki personalnej szczególnie w obszarach: rekrutacji, oceny i rozwoju kompetencji kadry kierowniczej i specjalistycznej, wdrażania programów mentoringowych i coachingowych, optymalizację struktur organizacyjnych, budowanie kultury organizacyjnej opartej na wartościach, wzmacnianiu zaangażowania i satysfakcji pracowników oraz employer branding, Obecnie wspiera wiodący Uniwersytet specjalizujący się w humanistyce i naukach społecznych we wdrażaniu rozwiązań i procesów w obszarze personalnym szczególnie wynikających z nowej Ustawy o szkolnictwie wyższym i nauce jako Doradca Rektora.

Z wykształcenia psycholog (absolwentka Uniwersytetu Łódzkiego), ukończyła również studia podyplomowe z obszaru zarządzania oraz liczne szkolenia krajowe i zagraniczne.
Posiada certyfikaty: Trenera metody Action Learning, Trenera biznesu, Coacha ICF, Metody Insights, SLG Thomas International, Extended DISC, coacha zespołowego i grupowego. Uczestniczka i prelegentka konferencji branżowych.

Dewiza życiowa:

“Nigdy nie jest za późno, by stać się tym, kim chcemy być.” George Eliot

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

 • Wdrożenie programu rozwoju kompetencji mentoringowych i sprzedażowych dla grupy 350 menedżerów wraz z portalem grywalizacyjnym
 • Odpowiedzialność za rekrutację i rozwój pracowników pierwszego internetowego Banku w Polsce
 • Realizacja projektu rekrutacji i adaptacji pracowników 100 nowych placówek bankowych w ciągu 2 lat.
 • Wdrożenie pierwszej na rynku bankowym koncepcji rozwoju placówek franczyzowych w obszarze HR
 • Uzyskanie dwukrotnie nagrody Solidny Pracodawca w kategorii ogólnopolskiej
 • Obniżenie wskaźnika fluktuacji pracowników z 24% na 7% w ciągu 3 lat
 • Wdrożenie w pełni zautomatyzowanego systemu zarządzania HR wraz z portalem pracowniczym
 • Wdrożenie systemów motywacyjnych i bonusowych zwiększających realizację indywidulanych planów sprzedażowych średnio o 30%
 • Przygotowanie i wdrożenie polityki personalnej opartej o strategię firmy, która zaowocowała osiągnięciem pozycji lidera branży
 • Przygotowanie i przeprowadzenie fuzji w obszarze personalnym największej firmy leasingowej na polskim rynku.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

 • zarządzanie zespołem
 • budowanie misji wizji organizacji
 • szkolenie menedżerskie
 • umiejętności liderskie
 • zarządzanie procesami w organizacji
 • efektywne budowanie relacji
 • zarządzanie zmianą
 • profesjonalna obsługa klienta

Skontaktuj się z mentorem

1 + 9 =