MAGDALENA MAZUR

Magdalena Mazur
Imię i nazwisko
Magdalena Mazur
Pracuję
Krakówj
Dane kontaktowe
magdalena.mazur@promentor.pl

Od 1 września 1999r. jestem nauczycielem historii i wiedzy o społeczeństwie tej szkoły. Od 1 września 2005r., przez dwa lata, pełniłam funkcję zastępcy dyrektora i odpowiadałam za Gimnazjum Integracyjne nr 15. Następnie, następnie 1 września 2007 roku objęłam stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych Nr 1 w Krakowie.

Angażuję się także w działania, które służą podnoszeniu jakości w edukacji, m.in.: byłam przedstawicielem szkół integracyjnych podczas obrad krakowskiego okrągłego stołu a także członkiem zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa 2012-2015.

Prowadziłam w latach 2008- 2015 również zajęcia nt. funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, mierzenia jakości pracy i ewaluacji w oświacie dla uczestników kursów z Zarządzania Oświatą.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

  • 1.09.2007 – nadal  Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, dyrektor
  • 2005 –2007 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Stanowisko – zastępca dyrektora
  • 1999 – nadal Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Stanowisko – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie;
  • 2014 – Tytuł „Ludzie z Pasją” Certyfikat Rady Dzielnicy V Krowodrza
  • 2015 – Tytuł „Nauczyciel z pasją” Certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

  • Organizacja pracy
  •  Współpraca w zespole
  •  Jakość w edukacji

Skontaktuj się z mentorem

13 + 9 =