MAGDALENA MAZUR

Magdalena Mazur
Imię i nazwisko
Magdalena Mazur
Pracuję
Krakówj
Dane kontaktowe
magdalena.mazur@promentor.pl

Dyrektor szkoły, nauczyciel, trener, mentor.

Od 1 września 2007r. dyrektor Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 12 w Krakowie, nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie, z uprawnieniami do wychowania do życia w rodzinie i techniki.

Jest członkiem stowarzyszeń:

 • PROMENTOR,
 • Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej w Oświacie,
 • Platforma Kobiet – Bądźmy Razem,
 • oraz rady programowej Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Edumaster.pl.

Angażuje się w działania, które służą podnoszeniu jakości w edukacji, m.in.: była przedstawicielem szkół integracyjnych podczas obrad krakowskiego okrągłego stołu a także jest od kilku lat członkiem zespołu doradczego przy Prezydencie Miasta Krakowa.

Koordynuje projekty unijne, realizowane w ramach Erasmus+. Prowadzi warsztaty, wykłady, webinary nt. funkcjonowania placówki oświatowej, zadań i obowiązków dyrektora, świadomego wdrażania mentoringu w szkole, jakości pracy w oświacie, współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym, dobrej i asertywnej komunikacji w szkole, pozyskiwania środków, oceny pracy nauczycieli itd.

Prowadzi mentoring indywidualny dla kandydatów na dyrektorów szkół, dyrektorów oraz nauczycieli.
Na fb Edumaster.pl co drugi czwartek prowadzi „Kawę z dyrektorem”, poruszając bieżące tematy dotyczące edukacji.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

 • 1.09.2007 – nadal  Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, dyrektor
 • 2005 –2007 – Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Stanowisko – zastępca dyrektora
 • 1999 – nadal Zespół Szkół Ogólnokształcących Integracyjnych nr 1 w Krakowie, Stanowisko – nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie;
 • 2014 – Tytuł „Ludzie z Pasją” Certyfikat Rady Dzielnicy V Krowodrza
 • 2015 – Tytuł „Nauczyciel z pasją” Certyfikat Prezydenta Miasta Krakowa

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

 • Organizacja pracy
 •  Współpraca w zespole
 •  Jakość w edukacji

Skontaktuj się z mentorem

9 + 6 =