Janusz Przybyłowicz

Janusz Przybyłowicz
Imię i nazwisko
Janusz Przybyłowicz
Pracuję
Kraków
Dane kontaktowe
502 039 135
janusz.przybylowicz@promentor.pl

Od 15 lat pracuję z ludźmi i dla ludzi, najpierw jako kierownik, potem menedżer. Zawsze z zaangażowaniem wspierałem rozwój powierzonych mojej opiece pracowników w zakresie przywództwa oraz pracy w zespołach. Swoje kompetencje podnosiłem na licznych szkoleniach oraz przez własne studia literaturowe w zakresie psychologii społecznej, inteligencji emocjonalnej oraz zarządzania i przywództwa. W ciągu ostatnich kilku lat pogłębiałem swoją wiedzę o coachingu i mentoringu. W efekcie zrealizowałem dwa projekty mentoringowe w zakładzie RR Donnelley w Starachowicach. W obu przypadkach osoby, z którymi pracowałem jako mentor, pracują na powierzonych im stanowiskach i uzyskują bardzo dobre wyniki.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

  • doświadczenie wynikające z 15 lat pracy w firmie korporacyjnej na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich: kierownik produkcji, dyrektor ds. produkcji, dyrektor ds. jakości i doskonalenia procesów, dyrektor ds. logistyki, udział w budowaniu kultury organizacji w Polsce,
  • sukcesywna i efektywna realizacja wyznaczonych celów w zakresie kosztów, jakości i wydajności operacji oraz innowacyjności wynikająca z umiejętnego doboru osób w zespołach oraz ich motywowania w dążeniu do doskonałych wyników,
  • dwa projekty mentoringowe dla dyrektora ds. produkcji oraz kierownika utrzymania ruchu oddziału firmy, oba zakończone uzyskaniem przez uczniów kompetencji przywódczych zgodnych z kulturą organizacji, potwierdzone uzyskiwanymi obecnie dobrymi rezultatami.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

  • zarządzanie w biznesie,
  • przywództwo w zespole,
  • motywowanie zespołu,
  • praca zespołowa.

Skontaktuj się z mentorem

6 + 14 =