ANNA HEJDA

Anna Hejda
Imię i nazwisko
Anna Hejda
Pracuję
Kraków, cały kraj
Dane kontaktowe
601 051 221

Jestem trenerką, facylitatorką, moderatorką, konsultantką, mentorką i doradczynią zawodową; od niedawna również przewodniczką miejską po Krakowie.

Posiadam prawie 15 doświadczenie w prowadzeniu firmy szkoleniowo – konsultingowej (ja ko współwłaścicielka, wicedyrektora i wiceprezeska) i w tym zakresie mogę służyć swoim doświadczeniem, będąc mentorem osób, które założyły i prowadzą lub chcą założyć taki typ firmy.

Posiadam 20 letnie doświadczenie jako trenerka, pracuję z urzędnikami różnych typów i szczebli administracji (rządowej, samorządowej), bibliotekarzami, nauczycielami, rodzicami i młodzieżą, trenerami. Mam duże doświadczenie w projektowaniu szkoleń. Moje doświadczenie trenerskie na sali szkoleniowej jak i doświadczenie w projektowaniu i organizowaniu szkoleń może być kolejnym polem gdzie  mogę służyć wsparciem jako mentorka. W ciągu 20 lat pracy w roli trenerki spotkałam się z wieloma sytuacjami szkoleniowymi także tutaj mogę służyć wsparciem i rozmową.

Moderuję i facylituję pracę zespołów, które pracują nad różnego typu dokumentami, w tym dokumentami strategicznymi. Wykorzystywałam w pracy wiele narzędzi, przez co znam ich zalety i ograniczenia. Mogę zatem służyć wsparciem tak w zakresie zagadnień związanych z procesem grupowym jak i z zastosowaniem różnych narzędzi.

Mam też doświadczenie w szefowaniu dużym zespołów ekspertów, konsultantów i trenerów. Kierowałam grupą ponad 30 ekspertów pracujących w Akcji Masowej Przejrzysta Polska reformowałam Szkołę Trenerów Zarządzania Marik pełniąc rolę jej Opiekuna Merytorycznego. Wiem jak skutecznie pracować z podobnymi zespołami i co robić, aby wspólna praca zakończyła się sukcesem.

A prywatnie moją pasją i hobby jest m.in. przygotowanie przyjęć dla grona przyjaciół i rodziny oraz gotowanie i pieczenie. Myślę, że gdyby tutaj ktoś potrzebował wsparcia mogłabym służyć pomocą jako mentorka.

DOŚWIADCZENIE I SUKCESY:

  •  Prowadzenie przez 15 lat, z sukcesem własnej firmy szkoleniowo- konsultingowej;
  •  Wkład do sukcesu Akcji Masowej Przejrzysta Polska organizowanej m.in. przez Gazetę Wyborczą i Fundację Agora – byłam szefową zespołu ekspertów oraz ekspertką wojewódzką na Mazowszu i w Małopolsce;
  •  Opracowanie i przeprowadzenie reformy Szkoły Trenerów Zarządzania Marik – miałam znaczący wpływ na jej obecny kształt;
  • Facylitowanie i moderowanie wielu grup opracowujących strategie rozwoju miejscowości, instytucji; plany rozwiązywania problemów
  • Ostatnio zdobycie Certyfikatu Przewodnika Miejskiego po Krakowie co jest podsumowaniem mojej wielkiej pasji jaka jest miasto, w którym się urodziłam i mieszkam.

OBSZARY, W KTÓRYCH PROWADZĘ MENTORING:

  •  Projektowanie i prowadzenie szkoleń, szczególnie szkolenia dla urzędników różnych szczebli, nauczycieli, bibliotekarzy, trenerów;
  •  Prowadzenie małej firmy szkoleniowo-konsultingowej;
  • Facylitowanie i moderowanie pracy grup – zagadnienia związane z procesem grupowym;
  • Zarządzanie zespołami ekspertów/konsultantów pracujących nad projektami
  • Gotowanie i organizowanie przyjęć, rocznic, jubileuszy, świąt.

Skontaktuj się z mentorem

5 + 3 =