Jest już w sprzedaży pierwsza publikacja Stowarzyszenia Mentorów PROMENTOR, książka pt.:  “Mentoring w praktyce. Partnerstwo w relacji, wsparcie w rozwoju”, pod redakcją naukową Aleksandry Stanković, która ukazała się nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer. Autorami artykułów są w znacznej większości członkowie Stowarzyszenia, którzy praktykują mentoring na co dzień. Zachęcamy do zapoznania się z  treścią publikacji. 

Książka zawiera sporo treści, które poruszają takie zagadnienia jak: rola mentora i mentee oraz łączącej ich relacji, umiejętności, jakie powinien posiadać i rozwijać mentor,  wskazówki dotyczące metod pracy mentora, czy korzyści i bariery związane z wdrażaniem programów mentoringowych w organizacji. Publikacja podzielona została na pięć części, a każda z nich zawiera następujące treści: rozdział I – O ISTOCIE MENTORINGU SŁÓW KILKA, rozdział II – POSTAWA I KOMPETENCJE MENTORA, rozdział III – WARTOŚĆ DODANA MENTORINGU W SZKOLNICTWIE, rozdział IV –  MENTORING W BIZNESIE – ZASTOSOWANIE I PRAKTYKA PROCESU oraz rozdział V – MENTORING W ORGANIZACJI. Na końcu książki znajdziemy też informacje o Stowarzyszeniu, a także kodeks wartości zawodowych mentora i relacji mentorskiej, standardy pracy mentora, standaryzację mentoringu oraz rekomendowane praktyki. Dokładny spis treści zamieszczamy na końcu artykułu.

Autorzy – członkowie Stowarzyszenia Mentorów Promentor – prezentują w publikacji różnorodne aspekty mentoringu oraz pokazują jego praktyczne zastosowanie w odmiennych środowiskach, m.in.: w edukacji, biznesie, czy w organizacjach.

W książce poruszono zagadnienia takie jak: rola mentora i mentee oraz łączącej ich relacji; umiejętności, jakie powinien posiadać i rozwijać mentor; wskazówki dotyczące metod pracy mentora; korzyści i bariery związane z wdrażaniem programów mentoringowych w organizacji.

Praktycznym uzupełnieniem jest obszerny aneks obejmujący m.in. kodeks wartości zawodowych mentora i relacji mentorskiej, standardy pracy mentora oraz rekomendowane praktyki.

Publikacja jest przeznaczona dla pracowników działów kadr i zasobów ludzkich, którzy opracowują i wdrażają programy rozwojowe, a także dla kadry kierowniczej średniego i wysokiego szczebla, planującej zdobyć nowe kompetencje w rozwijaniu, angażowaniu i motywowaniu podwładnych oraz wzmocnić własne umiejętności. Zainteresuje także nauczycieli akademickich reprezentujących nauki społeczne oraz kształcących specjalistów w zakresie zarządzania.

„Zapraszamy państwa do lektury. Mamy nadzieję, że przybliży ona ideę mentoringu i jego dobre praktyki, odpowie na pojawiające się pytania oraz zainspiruje do własnych poszukiwań w zakresie tej rekomendowanej przez nas formy rozwoju, tak by idea mentoringu docierała do jak największej liczby osób i była wszechstronnie wykorzystywana”.

Aleksandra Stanković. ( fragment wprowadzenia)

Zachęcamy do lektury 🙂

Informacje o książce tutaj: https://www.profinfo.pl/sklep/mentoring-w-praktyce-partnerstwo-w-relacji-wsparcie-w-rozwoju,313916.html?gclid=EAIaIQobChMItuaCkqnw_AIVQygYCh0OpQKtEAQYASABEgKZAvD_BwE#book

Spis treści

 

admin