Mentoring w szkole to coraz ważniejszy temat, dlatego Stowarzyszenie Mentorów PROMENTOR zaprasza na kolejną edycję Szkoły Mentorów Oświaty dedykowaną dyrektorom i nauczycielom placówek szkolnych od poziomu szkoły podstawowej do średniej, także dla dydaktyków przygotowujących do pracy w zawodzie nauczyciela.  Dotychczasowe edycje zakończyły się sukcesem, czego dowodem są wysokie oceny uczestników oraz otrzymane rekomendacje. Zapraszamy na kolejną wiosenną edycję, która odbędzie się w terminie miedzy 18 marca, a 23 kwietnia. 

Szkoła Mentorów Oświaty to 6-dniowe szkolenie – 48 godzin, podczas trzech 2-dniowych zjazdów. Program Szkoły opracował Zespół Merytoryczny Stowarzyszenia składający się z praktyków oświaty: dyrektorów szkół oraz nauczycieli dyplomowanych, jednocześnie posiadających praktyczne doświadczenia biznesowe.

TERMINY:

Wiosenna edycja odbędzie się w Krakowie w dniach: 18-19 marca 2023,  01-02 kwietnia 2023, 22-23 kwietnia 2023.

ZAKRES MERYTORYCZNY SZKOŁY:

 • Mentoring jako forma rozwoju – czym różni się od szkoleń i coachingu
 • Cele i założenia mentoringu
 • Przygotowanie procesu mentoringowego: częstotliwość spotkań, treści, plan pracy, narzędzia i metody rozwojowe
 • Tworzenie par Mentor – Mentee – zasady skuteczności
 • Rola dyrektora i rola nauczyciela we wdrażaniu mentoringu w szkole
 • Korzyści z programu mentoringowego w szkole dla wszystkich podmiotów: dyrekcji szkoły, nauczycieli (Mentorów i Mentee), rodziców, uczniów
 • Mentor myśli systemowo – czyli o holistycznym podejściu do mentee
 • Diagnozowanie potrzeb i przyczyn
 • Narzędzia wspierające prowadzenie mentoriali
 • Monitorowanie i zakłócenia w procesie mentoringowym
 • Nowy nauczyciel w szkole, nowy pracownik – skuteczne wdrażanie
 • Relacje z rodzicami
 • Funkcjonowanie w grupie pracowniczej: budowanie relacji w grupie
 • Mentor jako przewodnikspołeczny-oczekiwania ze strony grupy
 • Nauczyciel i wychowawca jako mentor na “wyjeździe” (wycieczki szkolne, zielona szkoła)
 • Imprezy szkolne, akademie, projekty edukacyjne – rola mentora
 • Cechy dobrego Mentora
 • Motywacja do bycia Mentorem
 • Budowanie autorytetu Mentora
 • Etyka w pracy Mentora
 • Plan osobistego rozwoju każdego uczestnika Szkoły Mentorów Oświaty

Miło nam jest pochwalić się przebiegiem dotychczasowych edycji SMO, dyrektorzy i nauczyciele krakowskich szkół, którzy w niej uczestniczyli wyrazili bardzo duże zadowolenie z wysokiego poziomu Szkoły Mentorów Oświaty – zarówno programu, jak i pracy naszych trenerów.  Odzwierciedliło się to w ocenach ewaluacyjnych i otrzymanych przez nas referencjach. W ocenie wszystkich uczestników średnia prowadzonych warsztatów w skali od 1 do 5 wyniosła:  4.93 (ocena warsztatów) oraz  4.98 (ocena trenerów).

KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW SMO:

Absolwenci Szkoły będą mieć możliwość dogłębnego poznania i przećwiczenia wciąż coraz bardziej popularnej formy rozwoju, jaką jest mentoring.  Dla dyrektorów szkół udział w SMO stwarza możliwość świadomego wdrażania do zawodu nauczycieli mniej doświadczonych, dla nauczycieli uczestniczących w naszej Szkole – to okazja do poznania swojego potencjału w kontekście prowadzenia nauczycieli mniej doświadczonych, indywidualnej pracy z nimi i docelowo budowania w swoim środowisku statusu mentora.

Zajęcia prowadzone są maksymalnie praktycznie przez doświadczonych trenerów (w większości z Certyfikatem Trenera Międzynarodowego) mających jednak do czynienia ze specyfiką polskiej edukacji publicznej i prywatnej na wszystkich poziomach.

Zapraszamy do zapisów na kolejną edycję!

KONTAKT:  

KOORDYNATOR SMO: dr Piotr Wiroński – tel: 602 47 58 17
e-mail: piotr.wironski@promentor.pl

ZAPRASZAMY!

 

 

admin